Skolu ziņas: Daugavpils pilsētas jauno dabaszinātnieku spēle-konkurss „Per aspera ad astra “ („Caur ērkšķiem uz zvaigznēm “)

11.03.2019.

2019.gada 6.martā Daugavpils 3.vidusskolā notika  pilsētas jauno dabaszinātnieku spēle - konkurss „Per aspera ad astra”(„Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”), kura moto bija „Zināt ir stilīgi”.
Spēles-konkursa mērķis - paaugstināt interesi par dabaszinātnēm, motivējot un sekmējot mācību procesu, veicinot loģisko un nestandarto domāšanas veidu, attīstot pētnieciskās iemaņas un prasmes, mācot saudzīgu attieksmi pret dabu. Katru gadu spēlē piedalās pilsētas 7.klašu skolēnu komandas, katrā komandā 4 skolēni. Šogad konkursā piedalījās 12 komandas no pilsētas skolām - Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Daugavpils 12., 13., 3., 9., 16., 17.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas–liceja, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Centra vidusskolas (2 komandas), Daugavpils Vienības pamatskolas.
 Spēles gaitā skolēni risināja gan teorētiskus, gan praktiskus uzdevumus, kā arī veica dažādus bioloģiskus un ķīmiskus eksperimentus. Bija jāveic uzdevumi dažādās stacijās: "Vai gribi kļūt par inženieri" – skolēniem tika dots uzdevums uzbūvēt balstus tiltam, lai tas izturētu maksimālo slodzi. Ģeogrāfijas stacijā bija jātiek galā ar 4 uzdevumiem, viens no kuriem bija burtu jūklis, kontinentu atpazīšana pēc attēla, koordinātu noteikšana bez atlanta palīdzības. Visi dalībnieki aktīvi veica uzdevumus. Teorētisko iemaņu pārbaudīšanai bija jāatbild uz testa jautājumiem par dabaszinātnēm. Vienā no stacijām, “Augu daudzveidība”, skolēniem nācās sadalīt 10 augus divās klasēs un astoņās dzimtās, bet citā stacijā izglītojamie varēja iepazīties ar ķīmijas priekšmeta pamatiem. Dalībniekiem bija jāveic pieci uzdevumi, kas saistīti ar vielām, kuras var atrast dabā un iegūt mākslīgi; skolēni meklēja atšķirības starp ķīmiskām un fizikālām pārvērtībām, kā arī bija iespēja darboties praktiski - dalībnieki izlasīja teorijas daļu par indikatoriem un paši devās noteikt pH līmeni dažādiem sadzīves līdzekļiem. Rezultātā komandas iemācījās lietot universālindikatoru.
Visas komandas veiksmīgi izpildīja uzdevumus, skolēni ieguva saldas balvas par labām zināšanām. Skolotājiem tika pasniegti  diplomi par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu konkursam.
Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā!

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.vidusskolas dabaszinību un ķīmijas skolotāja Ligita Rubine