Skolu ziņas: Erasmus+ kursi Maltā – pilnveidojam publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes

29.07.2019.

Laika periodā no 21.jūlija līdz 28.jūlijam Daugavpils 3.vidusskolas skolotāja Helēna Skripničenko apmeklēja Erasmus+ programmas tālākizglītības kursus „Publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes profesionāļiem” Maltā. Kursos piedalījās arī skolotāji no Itālijas, Čehijas, Slovākijas un Spānijas. Kursi norisinājās skolā „Alpha School of English”, kas specializējas angļu valodas kā svešvalodas pasniegšanā, kā arī piedāvā dažādas skolotāju tālākizglītības programmas.
Neskatoties uz to, ka Maltas ģeogrāfiskā atrašanas vieta, silta Vidusjūra un saulains klimats ir ļoti pievilcīga vieta tūristiem, tā ir angļu valodā runājošā valsts un līdz ar to vienreizējā vieta, lai padziļinātu zināšanas un pieredzi angļu valodā, laikam arī tāpēc pārsvarā kursos piedalījās skolotāji un skolu direktori, kuriem jau ir bijusi pieredze publiskās runas izmantošanā. Kursu laikā tika izskatītas un apspriestas komunikācijas formas, veiksmīgas prezentācijas paņēmieni, vizuālo materiālu izmantošana prezentāciju laikā, kā arī problēmas, kuras var rasties publiskās uzstāšanās laikā, un to risināšanas iespējas, analizēti video piemēri, izskatīta kultūru daudzveidību un to ietekme, uzstājoties publiski. Teorija tika cieši saistīta ar praktiskiem uzdevumiem, kur katrs dalībnieks gatavoja vairākas runas par doto tēmu un prezentēja tās klausītājiem. Pēc katra praktiskā uzdevuma īstenošanas notika prezentāciju analīze, un katrs saņēma vērtīgus komentārus. Uzņemošā skola sagatavoja arī kultūras braucienu uz Maltas vēsturiski nozīmīgu vietu – Mdinu - , kur varēja apskatīt seno pilsētu ar tās šaurajām ieliņām, vareno cietoksni, kas saglabājies jau vairākus gadsimtus un kalpoja kā pilsētas galvenais aizsargs. Gūtās zināšanas bija noderīgas prezentāciju gatavošanā.
Prioritāte bija ne tika pilnveidot zināšanas publisko runu un prezentāciju jomā, bet arī dalīties pieredzē kā veiksmīgi ieviest un nostiprināt prezentāciju veidošanas prasmes stundās un palīdzēt skolēniem pašiem prast tās pielietot gan angļu valodā, gan jebkurā dzīves situācijā.
 
Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.vidusskolas angļu valodas skolotāja
Helēna Skripničenko