Skolu ziņas: Maltā gūtā pieredze un iespaidi

05.07.2019.

Ir noslēdzies mācību gads, absolventi ir devušies savās turpmākajās gaitās, pilnā sparā rit karstā vasara, un ir laiks skolotājiem atpūsties un uzpildīt savus enerģijas avotus un, protams, pilnveidoties. Daugavpils 13.vidusskolas skolotāji pavada laiku lietderīgi, mācoties un gūstot jaunu pieredzi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”. Projekta  mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.
Skolotāja Irina Ņevedomska pēc jaunām zināšanām devās uz Maltas mācību centru ETI un apguva kursu “Empowerment in ICT Skills Making Use of Technology” programmu. Mācību centrs piedāvāja praktisku un uz prasmēm balstītu vienas nedēļas programmu, kas bija paredzēta tiem, kas vēlas tālāk attīstīt  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes un izmantot dažādus Web 2.0 tehnoloģiju rīkus un programmas. Šī praktiskā kursa laikā skolotājiem tika dota iespēja izmēģināt visas dalībniekiem piedāvātās programmas un līdzekļus, lai ikdienas mācībās iekļautu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Skolotāji izpētīja tādas jomas kā Blogs, Websites, Podcasting un citas, ka arī šī bija kolosāla iespēja pārrunāt un apmainīties ar idejām ar skolotājiem starpkultūru vidē.
Kopumā kursu laikā bija iespēja padomāt par mācīšanas metodēm mūsdienu klasē, apspriest un pārskatīt dažādus veidus, kā var integrēt IKT savā ikdienas darbā, lai attīstītu savu pārliecību par IKT pārvaldību un integrāciju stundās, strādāt ar virkni interesantu rīku, programmatūru un programmām, kas ir pieejamas bez maksas un, protams, attīstīt angļu valodas zināšanas. Pirms jaunā izglītības satura ieviešanas skolotājiem pašiem jāpilnveido kompetenču prasmes, ko var realizēt, izmantojot programmas Erasmus+ piedāvājumus.
Pateicos par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A.Skutelei, projekta koordinatorei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.
Daugavpils 13.vidusskolas projektu “Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai” (Līgums Nr.2018-1-LV01-KA101-046839) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus + programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13.vidusskolas
skolotāja I.Ņevedomska
t.29776531
irinanevedomska@gmail.com