Skolu ziņas: Neliela meža ekspedīcija ar globālu raksturu.

20.09.2018.

18. septembrī Daugavpils 10.vidusskolas 6.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju un vecāku pārstāvi piedalījās A/S Latvijas valsts meži rīkotajā projektā “Meža ekspedīcija”. Skolēni tika iepazīstināti ar dabas resursu saglabāšanas programmu, meža nozīmi un kopšanu Latvijā. Bija jauki saulaino atvasaras dienu pavadīt priežu mežā un piedalīties dažādās aktivitātēs. Skolēni uzzināja, kā skaita kokus, mēra koku augstumu, nosaka koku vecumu, kopj jaunaudzes utt. Katram skolēnam Latvijas valsts mežu darbinieki sagādāja ekspedīcijas darba burtnīcu, kurā vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus par koku dzīvi. Ekspedīcijas noslēgumā visi pulcējās pie ugunskura, kur varēja uzcept desiņas un dalīties savos iespaidos. Mājās visi atgriezās nedaudz noguruši, bet priecīgi par kopā pavadīto dienu.

Esam pateicīgi LVM darbiniekiem, kuri sniedza iespēju pilsētas bērniem pieskarties dabai, uzzināt praktiskas lietas un apzināties meža milzīgo nozīmi cilvēces dzīvē.
Jāatzīmē, ka dotā programma pilnībā atbilst kompetenču pieejā balstīta izglītības satura prasībām un globālās izglītības mērķiem, saistot dabaszinību apguvi ar praktiskajām iemaņām meža izpētes, kopšanas un saudzēšanas jomā. Mūsu “Meža ekspedīcija” pietuvināja ikvienu skolēnu pasaules globālo problēmu apzināšanai un risināšanai. Skolēni, kuri jau kopš pirmās klases daudzos mācību priekšmetos runā par veselīgu dzīvesveidu, elpojot svaigo meža gaisu, sajuta, cik liela vērtība ir ikvienam labam darbam, lai saudzētu zemes zaļo rotu – mežu.

Informāciju sagatavoja:
Ināra Romule
Daugavpils 10.vidusskolas
latviešu valodas skolotāja, 
6.a klases audzinātāja