Skolu ziņas: Pēc Eiropas atslēgas – angļu valodas – Daugavpils 12.vidusskolas skolotājas dodas uz Maltu

31.10.2019.

No 2019.gada 14.oktobra līdz 25.oktobrim Maltā, Sant Džulijanā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Svešvalodas – Eiropas atslēgas” (līguma Nr.2019-1-LV01-KA101-060306) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas informātikas/matemātikas un latviešu valodas/literatūras skolotājas apmeklēja angļu valodas pilnveides kursus  "Fluency and English Language Development for Educational Staff".
Projekta “Svešvalodas – Eiropas atslēgas” viens no  mērķiem ir angļu valodas prasmju dažādu mācību priekšmetu pedagogiem pilnveide. Vairāk informācijas http://www.daug12vsk.lv/.
Kursos skolotājām bija iespēja attīstīt savas angļu valodas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot runāšanai, tekošai valodai, kā arī paplašināt vārdu krājumu un koncentrēties uz izrunu. Valodu prasmes attīstās, nepārtraukti sazinoties angļu valodā nodarbību laikā, kā arī citu aktivitāšu laikā.
Skolotājām bija arī iespēja iepazīties ar vietējo kultūru, piedaloties ETI institūta organizētajās ekskursijās.
Mācību kursi ir ne tikai jaunu zināšanu iegūšana, bet arī iespēja gūt pieredzi, vērojot skolotāju darbu, kā arī veidot jaunus kontaktus ar skolotājiem no citām Eiropas valstīm turpmākai sadarbībai, izmantojot angļu valodu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12.vidusskolas
 skolotājas Inese Ivana un Lidija Znotiņa