Skolu ziņas: Pilsētas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā, BI koordinatoriem, IP vadībai un metodiķiem “Daugavpils 3.vidusskolas pieredze ceļā uz mūsdienīgu izglītību”

04.03.2019.

27.februārī Daugavpils 3.vidusskolā notika pilsētas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā, BI koordinatoriem, IP vadībai un metodiķiem “Daugavpils 3.vidusskolas pieredze ceļā uz mūsdienīgu izglītību”.
Semināru, iepriecinot ar savām skanīgajām balsīm, atklāja skolas 4.-11.klašu koris (mūzikas skolotāja Maruta Veļičko). Pēc muzikālā priekšnesuma tika demonstrēta skolas vizītkarte – video, kurā atspoguļotas skolēnu mācību stundu un ārspusstundu aktivitāšu iespējas Daugavpils 3.vidusskolā, pēc tam semināra dalībniekus uzrunāja skolas direktors Vitālijs Azarevičs. Direktora vietniece Ināra Kazakeviča interesentus iepazīstināja ar projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, un kā tas tiek īstenots Daugavpils 3.vidusskolā, vienā no 100 projekta pilotskolām. Uzmanība tika pievērsta arī tam, kā projekta mērķi un uzdevumi tiek realizēti divu gadu laikā, kā notiek aprobācijas process (intensīvas mācības, sadarbība ar citām pilotskolām), kā arī dalīšanās pieredzē ar tām skolām, kuras nav iesaistītas projektā.
Ikvienam semināra dalībniekam tika piedāvāta iespēja apmeklēt divas atklātās stundas un trīs darbnīcas. Angļu un krievu valodas, latviešu valodas un mūzikas stundās tika parādīts, kā divi dažādu priekšmetu skolotāji paralēli var darboties vienā stundā par vienu tematu. Stundu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” vadīja latviešu valodas skolotāja kopā ar karjeras konsultantu, bet vidusskolas posmā tika parādīta atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā, kas bija saistīta ar iniciatīvu “Latvijas skolas soma”. Vēl varēja ieskatīties bērnu attīstības studijas „Pēc zvana – 2” 2.klašu grupas (STEM jomā) nodarbībā un klasiskajās matemātikas un ģeogrāfijas stundās.
Pēc tam notika atklāto stundu apspriešana kompetenču kontekstā. Pēc apspriedes, kurās tika izteiktas gan pozitīvas atsauksmes, gan ieteikumi, varēja praktiski darboties dažādās stacijās: teātra māksla, bioloģija un fizika, cietķermeņu modelēšana ar 3D printeri.
Ikviens semināra dalībnieks bija ieguvis jaunas zināšanas un pieredzi, bet skolotāji, kas dalījās pieredzē, bija gandarīti par paveikto.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā
Ināra Kazakeviča un Evita Vecele