Skolu ziņas: Projekta “Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam Itālijā, Palermo

12.12.2018.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” ietvaros bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu “IKT iemaņas pasniedzējiem”, kurš tika realizēts Palermo, Itālijā, no 2018. gada 3.decembra līdz 2018. gada 7.decembrim. Erasmus+ KA101 projekta ietvaros tika izvēlēts apmācības kurss: Research Institute/Centre ShipCon Limassol limited. Kursa aktivitātes paredzēja skolotājas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences pilnveidi.

   Mācību mobilitātē piedalījās 20 dalībnieki no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Polijas, Horvātijas, Ungārijas, Lietuvas, Portugāles un Bulgārijas. Kursu organizēja un koordinēja Dr. Efstratios Georgoudis un Erika Zulkute.
   Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu:
1.diena. Iepazīšanās un ievads apmācību kursā. Bija paredzētas aktīvas darbības: Belbina tests. Pēc testa rezultātiem dalībniekus sadalīja 4 grupās turpmākam darbam. Lekcija par Edmonto programmu un to izmantošanu pasniedzēju darbā. Tika uzdots pirmais uzdevums, iemācīties izmantot Edmodo programmu un atrisināt doto sarežģīto situāciju.
2.diena. Bija paredzētas aktivitātes: Pirmā uzdevuma sagatavošana. Lekcija par IKT izmantošanu projektu vadībā. Tika uzdots otrais uzdevums, izveidot mapes projekta mapes, izmantojot Dropbox programmu.
3.diena. Bija paredzēta iepriekšējās dienas uzdevuma prezentācija. Otrā uzdevuma sagatavošana. Lekcija par Animoto, Filmora programmām un to izmantošanu. Tika uzdots trešais uzdevums, izmantojot Animoto vai Filmora programmas, izveidot video par pavadīto laiku šajā seminārā un Palermo, kā arī izveidot prezentāciju Prezi programmā.
Kursa programmas ietvaros bija organizēta apskates ekskursija uz viduslaiku pilsētiņu Eriče (it. Erice), kura ir viena no neaizmirstamākajām pilsētām Sicīlijā. Tā atrodas Trapani zonas Eriče kalna virsotnē, apmēram 750 m virs jūras līmeņa.
4.diena. Bija paredzēta lekcija par Prezi programmu un tās izmantošanu, kā arī šīs programmas salīdzināšana ar Microsoft PowerPoint. Trešā uzdevuma sagatavošana.
5.diena. Bija organizēta otrā un trešā uzdevuma prezentācija. Noslēgumā diskusija par darba rezultātiem.
Mobilitātes noslēgumā tika saņemts ShipCon sertifikāts: “ICT skills for educators” par dalību apmācības programmā 25 stundu apjomā.
   Šis kurss bija ļoti aktuāls, jo tehnoloģiju straujā attīstība nosaka nepieciešamību nepārtraukti attīstīt skolotāju informācijas komunikācijas tehnoloģiju zināšanas un prasmes. Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm – sniegt skolēniem nepieciešamās IKT prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā.
   Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 10.vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.
Daugavpils 10.vidusskolas projektu: „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” (projekta finansējuma līgums Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.
  Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
bioloģijas skolotāja
Gaļina Koreņeva