Skolu ziņas: Projekts „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”

16.01.2019.

Ar 2018. gada 1.septembri Daugavpils 11. pamatskola uzsāka aktīvu darbu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA2) projektā „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā” („Snapshots of myself on the European Canvas”). Projekta koordinators ir Rumānija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Polija un Bulgārija.

   Projekta pirmā aktivitāte notika laika posmā no 2018. gada 17. decembra līdz 21. decembrim Turcijā, Adanā. Daugavpils 11. pamatskolu pārstāvēja izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 9. klases izglītojamās Katrina Marija Persina, Viktorija Deiko, 8. klases izglītojamā Viktorija Breļa, 7. klases izglītojamās Valērija Grigase un Evita Feldberga.
  Projekta dalībnieki apmeklēja Adanas „Kasim Sacide Ener” vidusskolu, kur katra partnervalsts prezentēja savu skolu, pilsētu, iepazīstināja par izglītības sistēmu. Viesiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, gūt priekšstatu par izglītības metodiku Turcijas skolās, aplūkot mācību materiālus. Katras projekta darbā iesaistītās valsts izglītojamie prezentēja mājasdarbu „Diena manā dzīvē” un piedalījās radošajās darbnīcās, kuras tika veltītas skolēnu pieredzes apmaiņai, komunikācijas prasmju pilnveidošanai. Ar lielu aizrautību izglītojamie strādāja radošajā darbnīcā „Turku papīra marmorēšana”, kur iepazinās un izmēģināja senu papīra dekorēšanas tehniku – marmorēšanu. Katrs skolēns, izvēloties krāsu salikumu un intensitāti, veidoja rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tika pārnests uz papīra. Projekta dalībnieki piedalījās meistarklasē „Tradicionālā turku koka karotes apgleznošana”, kurā iepazinās ar turku tautas rakstu zīmēm, raksta kompozīciju. Skolēni veidoja ornamentus uz koka karotēm.
   Mobilitātes laikā viesiem tika piedāvāta daudzveidīga kultūras programma. Tās ietvaros tika novadītas ekskursijas Adanā un senajā pilsētā Tarsos. Projekta dalībnieki piedalījās braucienā uz brīnumaināko Turcijas reģionu – Kapadokiju, kur aplūkoja vēsturiskus un neparastus dabas objektus.
   Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, kas deva viņiem papildus iespēju atrast sev jaunus draugus, iepazīt kultūras daudzveidību, uzlabot savas komunikācijas un socializācijas prasmes, kas ir nepieciešams integrācijai sabiedrībā un tālākai attīstībai.
   Visu aktivitāšu laikā izglītojamie un pedagogi veidoja izpratni par tautas kultūru, reliģiju un tradīcijām, piedalījās starpkultūru dialogā, radot praktiskas lietas. Projekta dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un labu pieredzi praktiskajā darbā. Aktivitāšu noslēgumā projekta dalībnieki izvērtēja darbu un saņēma apliecības.

Daugavpils 11. pamatskolas projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valts izglītības attīstības aģentūra.
Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijas nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11. pamatskolas
projekta dalībnieku komanda