Skolu ziņas: Seminārs “Droša vide skolā”

29.05.2019.

2019.gada 27.maijā Daugavpils 11.pamatskolā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA219) projekta „Empātija pret iebiedēšanu” ietvaros tika novadīts seminārs “Droša vide skolā”. 
Semināru organizēja un vadīja Daugavpils 11.pamatskolas svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, direktores vietniece audzināšanas jomā Ilona Kokina, skolas psiholoģe Marina Kuzmina.
Semināra mērķis bija īstenot projekta mobilitāti, kuras saturs veicinātu dalībnieku interesi par iebiedēšanas seku novēršanu skolā.
Darba gaitā tika prezentētas vairākas idejas, kā projektā iegūto pieredzi un zināšanas skolēni izmantos nākotnē.
Semināra 2.daļu veidoja praktisko darbu uzdevumi tēmām:
•    kā atšķirt konfliktsituāciju un iebiedēšanu;
•    dažādi iebiedēšanas veidi;
•    agresora profils iebiedēšanas gadījumos (konkrēts psihosociālais profils);
•    faktori, kas izraisa iebiedēšanu;
•    ģimenes un pedagogu sadarbība iebiedēšanas situācijās.
Drāmas metode palīdzēja pārdzīvot emocijas un jūtas, kas satrauc, bet ar kurām cilvēki nevēlas sastapties tiešā veidā. Tādejādi gūstot ne tikai atvieglojumu un emociju atbrīvošanu, bet arī emociju integrāciju un sakārtošanu, ne tikai sasprindzinājuma mazināšanu, bet arī starppersonu konfliktu risināšanu.
2018./2019.mācību gada gaitā starptautiskā projekta Erasmus+ programmas (KA219) „Empātija pret iebiedēšanu” ietvaros tika veiktas aktivitātes, kuras veicināja  izglītojamo mijiedarbību ar vienaudžiem.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11.pamatskolas svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore
Marianna Tretjakova