Skolu ziņas: Tehnoloģiju pielietošana Horvātijā

05.07.2019.

Daugavpils 13.vidusskola turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.
Jūnija beigās (no 22. līdz 30.) matemātikas skolotāja V.Jasinska piedalījās tālākizglītības kursos „USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM” (tehnoloģiju pielietošana klasē) Horvātijā Splitas mācību centrā „Maksima”.

Vairāk lasiet šeit >>>

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13.vidusskolas
skolotāja V.Jasinska
t.283510271
vladajasinska@gmail.com