Sveicam mūsu radošos un talantīgos skolotājus!

17.05.2018.

Vai panākumu kalnā var uzkāpt bez droša atbalsta, bez apziņas, ka atbildīgā mirklī kāds būs līdzās un pasniegs palīdzīgu roku? Atbalsts Daugavpils skolēniem, kas veiksmīgi piedalījušies 2017./2018.mācību gada starptautiskajās, valsts un novada olimpiādēs, konkursos, zinātniskajās konferencēs un sporta sacensībās, ir mūsu talantīgie un radošie pedagogi.
Š.g. 16.maijā Daugavpils Universitātes koncertzālē tika godināti pedagogi, kuru audzēkņu sasniegtie kalni bija visaugstākie. Atklājot pasākumu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova veltīja skolotājiem pateicības vārdus un aicināja aizdomāties par iekšējo motivāciju. Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Dukšinskis pauda gandarījumu par skolotāju talantu atrast katram skolēnam pieeju un aicināja rast savu vietu reformu procesā. Daugavpils Universitātes rektore, profesore, psiholoģijas zinātņu doktore Irēna Kokina, uzrunājot un sveicot pedagogus, pateicās par paveikto un aicināja uz turpmāku sadarbību zinātniskās pētniecības darbu jomā.
Pasākuma ievadā tika apsveikts ilggadējais triatlona treneris, Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" triatlona pulciņa skolotājs, Latvijas Triatlona federācijas valdes loceklis un treneru padomes vadītājs Anatolijs Levša, kuram š.g. 3.maijā piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira un viņš iecelts par ordeņa kavalieri.
Pasākuma turpinājumā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda rakstus saņēma 82 skolotāji, kuru vadībā skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos, ir veiksmīgi startējuši zinātniskajās konferencēs, debašu turnīros un publiskās runas konkursos.
Mūsu skolēni atrod laiku arī izkopt savus talantus muzicēšanas, dejošanas, izteiksmīgās runas, dziedāšanas un citās radošās jomās, ar savu sniegumu priecējot gan savas skolas biedrus, gan plašāku auditoriju pilsētas, novada un valsts pasākumos. Pasākumā tika sveikti 34 skolotāji, kuru audzēkņi ir guvuši panākumus ar skanīgam balsīm, raitu dejas soli, izdomu un prasmīgām rokām. Sirsnīgus vārdus skolotājiem par skolēnu panākumiem radošajā jomā veltīja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Vita Viļevko.
Mēs vienmēr jūtam līdzi mūsu olimpiešiem, kuri dodas nest Latvijas vārdu pasaulē. Savu ceļu uz sporta virsotnēm veic arī mūsu jaunie sportisti, šogad pierādot, ka ir izcili un teicami vieglatlēti, sprinteri, stafetes un krosa skrējēji, augstlēcēji, basketbolisti, futbolisti, biatlonisti, slēpotāji, volejbolisti, dambretes un novusa spēlētāji. Sporta spēlēs gūto visu raudžu medaļu daļa pienākas arī viņu skolotājiem treneriem par atbalstu un uzvaras gribas uzturēšanu. Goda rakstus sporta skolotājiem treneriem pasniedza Goda daugavpilietis, viens no labākajiem Latvijas biatlonistiem, Ziemas olimpisko spēļu dalībnieks, pirmais un joprojām vienīgais Latvijas biatlonists, kurš uzvarējis Pasaules kausa posmā – Oļegs Maļuhins. Uzrunājot skolotājus, O.Maļuhins uzsvēra sporta un fiziskās sagatavotības līmeņa nozīmi skolēnu mācībās un dzīvē.
Pasākums bija svētki pedagogiem, kuru nesavtīgais darbs ir palīdzējis viņu audzēkņiem apjaust savu spējas, gūt nozīmīgas uzvaras un ieraudzīt nākamās virsotnes, uz kurām tiekties. Paldies Daugavpils Universitātes vadībai par atsaucību un sadarbību, radot svētkus mūsu skolotājiem! Paldies Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes dekānam Ēvaldam Daugulim un Mūzikas katedras mūziķiem – Vladimiram Beļskim, Svetlanai Blaževičai, Sergejam Bratusevam, Natālijai Kotonai, Diānai Laizānei, Arnitai Tāraudei, Andrejam Turokam un Eduardam Zariņam – par brīnišķīgajiem muzikālajiem veltījumiem!
Ir gandrīz galā kārtējais mācību gads, ir vaļā durvis uz vasaru, kurā pamanīt, izjust un vairot skaisto mums apkārt! Lai nākamais mācību gads ir ceļš uz jauniem panākumiem!

Fotoieskats pasākumā PedagoguGodinasanasPasakums16052018_2.pdf

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434