Tuvojas izglītības iestāžu pieņemšana

16.08.2013.

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes noteiktais mācību iestāžu pieņemšanas grafiks:


Vispārizglītojošās iestādes  skolupienemsana.pdf
Pirmsskolas izglītības iestādes  piipienemsana.pdf