Uz literāri dramatiskām performancēm Zinātnieku naktī aicina LU Humanitāro zinātņu fakultāte

28.09.2018.

Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) 28. septembrī pārtaps par vienu no Eiropas Zinātnes nakts 2018 Latvijas Universitātes zinātnes stacijām. Tās vadmotīvs – mobilitāte, atslēgas vārdi – pārvietošanās veidi un līdzekļi, pārvietošanās motīvi, virzieni un gala mērķi, ceļš un ceļinieks. Saistībā ar tēmu tapušas divas daudzcēlienu literāri dramatiskas performances, ar kurām HZF stacijā apmeklētājus priecēs docētāji un studenti.
   Uzvedumu latīņu valodā “Vinijs Pūks meklē ziemeļpolu” veidojusi docētāju un studentu trupa “Ludus Academicus” prof. Ilzes Rūmnieces redakcijā, savukārt pārvietošanās mistērijas latvju tekstos ““Trubadūrs uz ēzeļa”, “Motocikls”, “Kājāmgājējs un mūžība” un citi” tapušas prof. Ausmas Cimdiņas redakcijā.
   Klasisko filoloģiju pārstāvēs un par tās nozīmi mūsdienu zinātnē rosinās domāt prof. Harijs Tumans, prof. Ilze Rūmniece, asoc. prof. Gita Bērziņa, doc. Ilona Gorņeva, lekt. Mārtiņš Laizāns, kā arī studenti Irīna Rudenko, Aiga Felzenberga, Katrīna Narbute, Evija Bērziņa, Vents Zvaigzne, Anete Vasermane, Laura Reine, Edgars Efeja, Jeļizaveta Moškina, Iluta Upatniece un Jānis Rūmnieks.

   Latvistikas studijas pārstāvēs un par saviem iedvesmas, izpētes un refleksijas objektiem latviešu rakstu kultūrā stāstīs prof. Ausma Cimdiņa, prof. Ieva Kalniņa, prof. Ojārs Lāms, kā arī studenti Ruta Kurpniece, Undīne Kalniņa, Estere Kalks-Ķere, Madara Līgotāja, Diāna Kaņepa, Liene Bokmane, Luīze Lote Āboltiņa, Anna Aleksandra Freiberga, Līga Sudare, Kaspars Zalāns, Arta Krūze un Andris Siksnis. Par procesiem mūsdienu latviešu dzejā rosinās domāt dzejnieku iesaiste.

Būsiet laipni gaidīti 28. septembrī Visvalža ielā 4a no plkst. 18! Zinātnes nakts norisēm tiks atvērts fakultātes iekšpagalms, 2. stāva foajē un 4. stāva zāle. Tuvāk skat. Ceļa karti(pielikumā) ar norises vietām un laikiem.

LU Zinātnieku nakts tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018-2019 (granta līguma nr.819129) ietvaros.

EIROPAS ZINĀTNES NAKTS 2018

LU Humanitāro zinātņu fakultātes zinātnes stacijas Rīgā, Visvalža ielā 4a

CEĻA KARTE

28.09. plkst. 18.00 – 22.00

18.00 – 18.30 Performance “Trubadūrs uz ēzeļa” fakultātes iekšpagalmā (lietus gadījumā – 1. stāva foajē)

18.30 – 18.40 Foto sesija ar ēzeli Lili no Cēsīm un Trubadūru (dzejnieku, kura vārdu turam noslēpumā) fakultātes iekšpagalmā.

18.40 – 19.00 Zinātnes grāmatu galds un atspirdzinājumi 2. stāva foajē.
19.10 – 19.50 Izrāde latīņu valodā “Vinijs Pūks meklē ziemeļpolu” Klasiskās filoloģijas nodaļas pasniedzēju un studentu trupas “Ludus Academicus” izpildījumā,
401. telpa (4. stāvs). Prof. Ilzes Rūmnieces ievadvārdi.

19.55 – 20.05 Muzikāla pauze. Latvju teksti mūzikā 2. stāva foajē.
20.05 – 20.15 Par dažiem pārvietošanās veidiem un līdzekļīem latvju tekstos
Eiropas Zinātnes nakts 2018 kontekstā. Prof. Ausma Cimdiņa, 2. stāva foajē.

20.15 – 20.55 Tekstu performances Latvistikas un baltistikas nodaļas studentu vadībā: viktorīna “Atpazīsti dzejnieku un viņa tekstu”, “Dzeja Google translate “, “Mūžīgais dzinējs”, 2. stāva foajē.

20.55 – 21.15 Poētiska minilekcija “Vilciens latviešu literatūrā” 2. stāva foajē. Prof.Ieva Kalniņa, prof. Ojārs Lāms.

21.15 – 22.00 Brīvais mikrofons “Valoda, literatūra, mūzika un mēs” 2. stāva foajē. Karaoke.

LU Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018-2019 (granta līguma nr.819129) ietvaros.