Vācu valodas apguve dziedot

28.11.2018.

   20.un 21.novembrī mūsu pilsētā viesojās vācu izcelsmes pedagoģe, mūziķe un mācību grāmatu autore Martina Švarca no Londonas. Pieredzējusī skolotāja uzskata, ka mūzika ir brīnišķīgs līdzeklis svešvalodu apguvei. Ar savām dziesmām un kopīgu koncertēšanu viņa aizrauj un iepriecina bērnus un jauniešus visā pasaulē.

   20.novembrī Martina Švarca vadīja metodisku semināru vācu valodas skolotājiem. Interaktīvajā nodarbībā skolotāji apguva bagātīgu didaktisko iespēju klāstu dziesmu izmantošanai vācu valodas stundās. Semināra vadītāja iepazīstināja ar savām dziesmām un dzejoļiem, iesaistīja skolotājus rotaļās un dejās, ļaujot tiem ieklausīties savas dvēseles bērnišķīgajā daļā. Semināra dalībnieces saņēma arī M.Švarcas jauno grāmatu ar dziesmām un uzdevumiem vācu valodas apguvei.
   21.novembrī Martina Švarca tikās ar mūsu pilsētas skolēniem koncertā. Vācu valodu mūsu pilsētā apgūst no 5.vai 6.klases, taču atsevišķās skolās ir arī fakultatīvas nodarbības sākumskolas skolēniem, kuriem ir interese par šo svešvalodu. Uz tikšanos ar Martinu Švarcu ieradās 50 skolēni vecumā no 8 līdz 11 gadiem no Daugavpils 12.vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas (skolotājas L.Ceceruka, V.Maļina, D.Melāne). Skolēniem bija aizraujoša nodarbība, mākslinieces vadībā viņi klausījās, atbildēja uz jautājumiem, dziedāja vācu valodā. Katrai dziesmai tika iestudētas kustības, visi varēja piedalīties rotaļās un dejās. Īpašā vācu valodas stunda Daugavpils Universitātes zālē aizritēja nemanot. Gan bērni, gan viņu skolotājas guva daudz pozitīvu emociju. Prieks par skolēniem, kuri, neraugoties uz nelielo vācu valodas apguves pieredzi, veiksmīgi lietoja svešvalodu, komunicējot ar skolotāju no ārzemēm.

   Martinas Švarcas seminārus Daugavpilī organizēja Gētes Institūts Rīgā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Vācu valodas skolotāju MA.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas
Vācu valodas skolotāju MA vadītāja
Maija Baklāne