Valdība apstiprina jauno pamatizglītības standartu

28.11.2018.

Valdība otrdien, 2018.gada 27.novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pilnveidoto vispārējās pamatizglītības mācību saturu un mācīšanās pieeju, kas skolēnos attīstīs 21.gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Jaunā mācību satura ieviešana skolās sāksies 2020.gada 1.septembrī 1., 4. un 7. klasē, 2021. gada 1. septembrī – 2., 5.un 8. klasē, bet 2022. gada 1. septembrī – 3., 6. un 9. klasē.

Vairāk informācijas www.izm.gov.lv 

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe
Silvija Mickeviča