Valodai ir lidošanas spējas...

Skaidras, saprotamas valodas apguve būtiski ietekmē cilvēka, īpaši bērna, visu psihisko darbību kopumu, jo valoda ir pirmā nepieciešamība, tā ir viena no svarīgākajām sociālajām parādībām. Valoda var neveikli klūpeņot kā aizšauts briedis pa celmiem, var būt gludi vīta, kas slīd kā vanags virs mežiem.

24.janvārī Daugavpils pilsētas  4.speciālajā pirmsskolas iestādē Logopēdu un surdopedagogu metodiskā apvienība sadarbībā  ar Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centru organizēja pieredzes apmaiņas semināru   „Logopēdiski  koriģējošais darbs vārdu zilbju struktūras veidošanā ” pirmsskolas logopēdu speciālistiem.  4.speciālās pirmsskolas iestādes logopēde Natālija Černihoviča  atklāja savu bagāto pieredzi par vārdu struktūras korekcijas  darbu.  Semināra laikā tika izskaidrotas jaunākās korekcijas metodes darbā ar  bērniem, kuru valodā ir traucēta vārdu struktūra. Tika akcentēts, cik svarīgi ir šai problēmai pievērst uzmanību, lai bērniem skolas laikā nerastos grūtības ar  rakstīšanas un lasīšanas prasmēm.  Semināra laikā tika piedāvāta iespēja apskatīt daudzveidīgos metodiskos uzskates līdzekļus, kā arī metodisko materiālu darbā ar vārdu struktūras traucējumu korekciju, ko jau iepriekš bija sagatavojusi  logopēde N.Černihoviča.

Informāciju sagatavoja:

Logopēdu un surdopedagogu metodiskās apvienības

vadītāja Velta Prokofjeva

t.65420332