Vasaras akadēmiju izglītības darbiniekiem “21.gadsimta prasmes 21.gadsimta mācību stundā”

29.05.2019.

Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību, piedāvā Vasaras akadēmiju izglītības darbiniekiem - pedagogiem, metodisko komisiju vadītājiem, vietniekiem un direktoriem “21.gadsimta prasmes 21.gadsimta mācību stundā”.

Laiks: 2019.gada 1.–3.jūlijs
Vieta: Drabešu Jaunā pamatskola, Drabeši, Drabešu pagasts, Amatas novads

Galvenās saturiskās tēmas:
- Kas ir 21.gadsimta mācību stundas koncepts un kāda tam saistība ar lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanu?
- Kāda mācību stunda un kādā veidā attīsta 21.gadsimta prasmes?
- Kā un ko secīgi var darīt pedagogs, lai prasmīgi īstenotu pārmaiņas savā mācību stundā?

Trīs dienās, dažādās aktivitātēs, pedagogiem būs iespēja pilnveidot savu profesionālo pieredzi un rast resursus savas personības pašattīstībai.

Piedāvājam:
- Trīs Lielās darbnīcas,
- 16 dažādas praktiskās darbnīcas,
- Vakara ekskursijas un sportiskas aktivitātes (nūjošanas meistarklase),
- Sarunu šovu un muzikālu pārsteigumu,
- Tikšanos ar interesantiem cilvēkiem un jauniem domubiedriem.

Un:
21 ideja
21 mācību stundai
21.gadsimta prasmju attīstīšanai!

Programma pielikumā.

Dalībai Vasaras akadēmijā jāpiesākas tiešsaistē, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1I6ApoXv5YUsMTbeVUeOchx3ArxGVR3oYPLxM8p9rNWo/edit  

Vēlot izturību, radošu enerģiju un veiksmīgu eksāmenu laiku!
 
Iveta Dziedātāja
Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"
Tālr. +371 29179865
www.vitae.lv