Veselību veicinošas izglītības iestādes statusa piešķiršana

11.07.2017.

Saskaņā ar Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes 2017.gada 30.jūnija lēmumu Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādei piešķirts statuss „Veselību veicinoša izglītības iestāde”.
Pirmsskolas iestāde, kas darbojas kā Ekoskola, atbalsta zaļo dzīvesveidu un šogad pretendē uz Zaļo karogu, jau vairākus gadus aktīvi popularizē arī veselīgu dzīvesveidu un veicina veselīga dzīvesveida un paradumu veidošanos audzēkņiem un viņu ģimenēm. Iestādē radoši strādā pirmsskolas sporta skolotāja Olga Grigorjeva, kura ir arī Veselību veicinošo skolu tīkla programmas koordinatore. Līdztekus programmā paredzētajām tradicionālajām rīta rosmēm un sporta nodarbībām gan telpās, gan svaigā gaisā, vienu reizi nedēļā sporta aktivitātēs tiek izmantoti tikai dabas materiāli – koks, akmeņi, ūdens, smiltis, graudi, pupas, kastaņi, čiekuri u.c. Šie un citi netradicionāli materiāli tiek izmantoti arī interešu izglītības pulciņa „Stājas un plakanās pēdas profilakse” nodarbībās. Reizi nedēļā notiek aerobikas nodarbības.
Aizvadītajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās daudzveidīgās veselīgam dzīvesveidam un sportam veltītās aktivitātēs un akcijās gan pilsētas, gan valsts līmenī, organizēja izglītojošus pasākumus par veselīgu dzīvesveidu iestādes audzēkņiem, ģimenēm, darbiniekiem. Viens no atmiņā paliekošākajiem notikumiem bija sporta nodarbība 2017.gada janvārī, kurā viesojās Valsts prezidenta kundze I.Vējone. Visas aktivitātes un iniciatīvas tika apkopotas ikgadējā Veselību veicinošās skolas aktivitāšu izvērtēšanas anketā, kas nosūtīta Slimību profilakses un kontroles centram un bija par pamatu lēmumam par statusa piešķiršanu.
Paldies iestādes kolektīvam par aktīvu un radošu darbu! Paldies arī mūsu palīgiem un sadarbības partneriem veselīga dzīvesveida popularizēšanā – Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 17.vidusskolai, BFC „Daugavpils”, Daugavpils domes Attīstības departamenta projektu asistentei S.Upītei, Daugavpils cirka studijai „Jaunība”, DPIP veselības veicināšanas koordinatoram R.Bespjatijam, deju klubam „Daugavpils”!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Arvita Jukša
t. 65441882