VISC ziņas: Informatīvā videokonference – seminārs "Par noslēguma pārbaudījumiem un atbalsta pasākumiem 2020./2021.mācību gada 2.semestrī"

06.01.2021.

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar  Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu 8.janvārī plkst.14.00 – 16.00 rīko informatīvu tiešsaistes semināru par aktualitātēm 2020./2021.mācību gada 2.semestrī.

Seminārā aicinām piedalīties: Pašvaldību izglītības vadītājus, izglītības iestāžu vadības pārstāvjus un pedagogus.

Vaurāk informācijas šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/informativa-videokonference-seminars-par-nosleguma-parbaudijumiem-un-atbalsta-pasakumiem-20202021-macibu-gada-2-semestri