Vizīte Spānijā „Es paņemu no dabas to, ko es redzu, dzirdu un atrodu!”

26.05.2014.

Ar pirmajām siltajām maija dienām Latvijas delegācija no Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, kuras sastāvā bija iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas skolotājas Sintija Šņepste, Edīte Nihnidoviča, Irīna Seļska, Marija Čaplinska un Tatjana Veļička, turpināja realizēt Eiropas Savienības mūžiglītības programmas Comenius apakšprogrammu „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns gigant oak trees grow” un no 14.maija līdz 18.maijam devās vizītē pie saviem kolēģiem uz Karavaku de la Krūzu Spānijā. 
No šī gada februāra līdz šī gada maijam Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestāde strādāja pie apakštēmas „What we see, what we hear and find in nature and how we can use it!” Jaunākā vecuma grupa „Pīlīte“ izmantoja tēmu „Vēja enerģija”, spēlējot spēles ar vēju. Jaukta vecuma latviešu grupa „Pasaciņa” turpināja iedziļināties tēmā „Ekoloģija”, izmantojot dabas materiālus zīmēšanas nodarbībās un veicot eksperimentus ar dabas materiāliem ūdenī. Sagatavošanas grupa „Bitīte” veica eksperimentus par tēmu „Augi” un prezentēja, kā var audzēt zāli telpās, lai bērniem būtu interesanti. Vidējā vecuma grupa „Varavīksne” strādāja ar tēmu „Ūdens”, pētot, cik svarīga sāļās mīklas sastāvdaļa ir ūdens, un prezentēja interesantas idejas par dabas stūrīšiem.
Apmeklējot Karavakas de la Kūzas vietējo skolu CEIP LA SANTA CRUZ, ciemiņus no visām projektā iesaistītajām valstīm – Islandes, Zviedrijas, Beļģijas, Anglijas, Kipras, Spānijas un Latvijas – mīļi sagaidīja skolas direktors. Par godu tik dažādu valsts pārstāvju sanākšanai kopā, vietējās skolas bērni sagaidīja ciemiņus ar paštaisītiem katras valsts karodziņiem.
Iestādes darbinieki ar bērniem bija sagatavojuši svētku pārsteigumu, ļaujot ciemiņiem iepazīties ar fragmentiem no karnevāla parādes, bērnu deju kolektīva izpildīto „Lauvu karaļa dziesmu”, bērnu izspēlētu teatralizētu poētisku dialogu starp zemnieku un mauru karaļiem.
Ārvalstu delegācijai tika izstāstīta leģenda par vīna zirgu un demonstrēts zirga izdaiļošanas rituāls. Spāņu kolēģi iepazīstināja ar dienas projekta aktivitāšu plānu un katras valsts delegācija prezentēja savu darbu, ko veikuši šajā periodā. Prezentācijas un idejas, kas tika apspēlētas, bija vienreizējas un interesantas. Katra prezentācija paradīja katrai valstij raksturīgāko un būtiskāko, kā dabas tēma var tikt izskaidrota bērniem.
Dienas laikā tika apmeklēts šīs skolas teritorijā esošais bērnudārzs, kur varēja ielūkoties grupiņās pie bērniem un redzēt viņu ikdienas darbu. Grupiņās ir brīva gaisotne, bērni strādā ar interaktīvo tāfeli, atpūtas brīžos tiek izmantotas relaksējošas dabas skaņas.
Vizītes laikā tika dota iespēja apmeklēt privāto bērnudārzu bērniem no zīdaiņa līdz trīs gadu vecumam, kur varēja uzdodot jautājumus, uzzināt par šīs iestādes darbiniekiem, dienas aktivitātēm ar bērniem un iestādes apmaksu.
Nākamās dienas laikā pēc projekta aktivitātēm ārvalstu delegācijām piedāvāja ekskursiju pa Karavaku de la Krūzu, tās pili, kur visus sagaidīja pilsētas mērs un vietējā televīzija. Ciemiņi apmeklēja pilsētas muzeju, kur iepazinās ar spāņu vēsturi un grezno atribūtiku, kā arī apmeklēja vietējo baznīcu.
Katru vakaru spāņu kolēģi savus ciemiņus iepazīstināja ar vietējo virtuvi. Projekta dalībnieki brīvā gaisotnē varēja turpināt diskusijas ar kolēģiem no citām valstīm.
Pēdējā vakarā Karavakā de la Krūzā tika organizēts spāņu deju vakars FIESTA FLAMENCA, kur varēja klausīties un izbaudīt spāņu mūziku un deju soļus.
Vizītes beigās ārvalstu delegāciju pārstāvji apsprieda turpmāko darba plānu un apakštēmu, ar ko visi strādās līdz nākamajai vizītei, kas notiks Beļģijā.

Informāciju sagatavoja :
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas izglītības skolotāja
Edīte Nihnidoviča