Zinātnes tehnoloģijas bērnu acīm

03.10.2014.

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, realizējot Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, piedāvāja bērniem iespēju ielūkoties zinātnē. Projekta tēma, pie kuras līdz oktobra vidum strādā visas projekta dalībvalstis – Spānija, Anglija, Kipra, Beļģija, Islande un Latvija, ir „Zinātne. Tehnoloģijas. Ilgtspējība”. 
Projekta ietvaros sagatavošanas grupas bērni Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros apmeklēja jauno Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģijas korpusu. Ekskursija sniedza iespēju bērniem apskatīt dažādas izstādes, ūdens cirkulācijas procesu, kā arī ielūkoties mikroskopā. Grupa „Pasaciņa” devās uz Latgales Zooloģisko dārzu, kur gida pavadībā paplašināja savas zināšanas par dzīvniekiem, to dzīvesveidu un daudzveidību. Tā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas dažādos aktīvos un radošos veidos, ko piedāvāja ekskursijas vadītāja.
Apmeklējot Rīgas ielas svētkus Daugavpilī septembrī, droši vien daudzu uzmanību piesaistīja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes organizētā Mākslinieku darbnīca, ko pārstāvēja mākslinieki Mairita un Ivo Folkmaņi, kas demonstrēja dažādas mākslas burvības. Tāpēc 2014.gada 2.oktobrī uz Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi tika uzaicināta māksliniece Mairita Folkmane, kas kopā ar bērniem radošajās darbnīcās no krāsaina papīra veidoja raķetes. Raķetes palaišanas ierīce bija pašu mākslinieku rokām darināta, iespaidīga un bērniem labi saprotama. Kad visas raķetes bija izgatavotas, tad bērni un pedagogi sapulcējās iestādes teritorijā, kur notika demonstrējums – raķešu lidojums. Bērniem tā bija iespēja saprast un redzēt procesu, kā raķete var uzlidot gaisā. Paldies Mairitai un Ivo Folkmaņiem par sadarbību, nesavtīgu darbu un bērnu radošo un māksliniecisko prasmju veidošanu!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena