Zinībām bagātu jauno 2018./2019.mācību gadu!

Jau vasara prom košā.

Atkal skola pulcē kopā mūs,

Un tās balss ir silta, aicinoša. 

Atkal kopā! Blakus turamies!

Atkal cieši cieši, roku rokā!

Lai mums visiem ir daudz iespēju virzīties uz priekšu, attīstīties, sasniegt izvirzītos mērķus un gūt prieku no paveiktā!

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde