Iniciatīvu projektu konkursu „Kopā radām Daugavpili” rezultāti izglītības iestādēs

Pirmo reizi Daugavpils izglītības pārvalde organizēja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu „Kopā radām Daugavpili”, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Daugavpils jauniešu iekļaušanos savas izglītības iestādes un/vai Pašvaldības kultūras, sporta,  izglītības un sabiedriskās līdzdalības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

2022./2023. mācība gada projektu konkursa budžets bija 5000.00 EUR, vienam projekta pieejamais finansējums ir 500 EUR.

Projektā atbalstu guva 7 izglītības iestādes:

  • Daugavpils Valstpilsētas vidusskola „Spēlē galda spēles, mācies un sadraudzējies”, ar mērķi veicināt latviešu sarunvalodas pilnveidi un sadarbības prasmes.

Darbība: neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi.

Rezultāts: skolas jaunieši organizēja spēļu vakarus kopā ar ukraiņu bēgļu bērniem, veidoja komunikāciju un mācījās latviešu valodu.

  • Daugavpils Saskaņas pamatskola „Mēs esam pasaulē”, ar mērķi veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos iekļaujošas, veselīgas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

Darbība: aktivitātes brīvā dabā.

Rezultāts: dalībnieki mācījās strādāt komandā, sadarboties, komunicēt. Nostiprināja skolas mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes. Attīstīja fiziskās īpašības: veiklību, līdzsvaru, kustību koordināciju, ātrumu. Izveidojās sadarbība starp pamatskolas izglītojamajiem un pirmsskolas izglītojamajiem.

  • Daugavpils Valsts ģimnāzija „Domā zaļi – šķiro atkritumus”, ar mērķi, veicināt un popularizēt atbildīgu attieksmi pret vidi un zaļo domāšanu, atkritumu šķirošanu.

Darbība: neformālās mācīšanās aktivitātes un vides labiekārtošana.

Rezultāts: dalībnieki ieguva zināšanas par bezatkritumu dzīvesveidu, ilgtspējīgu attīstību, klimata un enerģijas politiku un pareizu atkritumu šķirošanu. Apguva prasmes organizēt pasākumus, veidot saturu un aktualizēt ilgtspējīgas domāšanas jautājumus. Kabinetos tika izvietotas atkritumu kārbas – bateriju, papīra un plastmasas šķirošanai.

  • Daugavpils Zinātņu vidusskola „Pašpārvaldes telpas labiekārtošana”, ar mērķi pilnveidot skolēnu pašpārvaldes darba vidi.

Darbība: vides labiekārtošana.

Rezultāts: telpa rezultātā ir piemērota visiem pašpārvaldes plāniem un sapulcēm, kā arī produktīvajam darbam.

  • Daugavpils Iespēju vidusskola „Kopā varam!”, mērķis mācīties būt pilsoniski aktīviem, organizējot sabiedriskas akcijas. Saliedēt Daugavpils Iespēju vidusskolas pašpārvaldes biedrus.

Darbība: neformālās mācīšanās aktivitāte „Nakts skolā”.

Rezultāts: iegūtas prasmes plānot un organizēt pasākumu, aizstāvēt savu viedokli ar argumentāciju.

  • Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” „Izspēlē Daugavpili”, mērķis popularizēt interesantākās Daugavpils pilsētas vietas, kurās jaunieši pavada brīvo laiku, veicinot labbūtību un vēlmi izzināt pilsētas vēsturi.

Darbība: spēles izveidošana un izspēlēšana ar jauniešiem.

Rezultāts: jauniešu iniciatīvu centra jaunieši iepazinās viens ar otru tuvāk, noņemot emocionālo barjeru un spriedzi. Apskatīja populārākās Daugavpils jauniešu pulcēšanās vietas, kuras ir veselībai un dzīvībai drošas. Jaunieši apsprieda spēles laikā iemīļotākos ēdienus un dzērienus, apskates vietas  Daugavpils pilsētā. Tika izrunāta arī veselīga uztura nosacījumi un veselīga dzīvesveida – vingrinājumu koncepcija.

  • Daugavpils Centra vidusskola „Radošās iedvesmas istaba”, mērķis motivēt jauniešus darbam skolēnu pašpārvaldē, izveidojot radošās iedvesmas istabu.

Darbība: vides labiekārtošana.

Rezultāts: skolēniem ir sava labiekārtota telpa, kurā notiek pašpārvaldes sēdes, literāras stundas, videomontāžas darbi un citi radoši pasākumi.

Iniciatīvu projekta aktivitātēs piedalījās 309 jaunieši un bērni.

Projekta konkurss sniedza ieguldījumu jauniešu prasmē rakstīt un īstenot projektu idejas.

2023./2024. mācību gadā tiks izsludināts jauns iniciatīvu projektu konkurss, kurā aicināti piedalīties Daugavpils izglītību iestāžu aktīvo jauniešu grupas un pašpārvaldes, lai kopā veidotu savu vidi patīkamāku un draudzīgāku jauniešiem.

Informāciju sagatavoja:
Santa Upīte,
BJC „Jaunība” metodiķe
santa.upite@jauniba.lv