Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja dalība projektā “Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs”

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs piedalās  Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027.gada projekta “Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs” (BSR Food Coalition) aktivitātēs. Projekta mērķis – bioloģiskās pārtikas īpatsvara palielināšana skolu maltītēs no vietējiem ražotājiem, maziem un vidējiem lauksaimniekiem.

Projekta ietvaros tika organizēti pasākumi izglītojamiem un ēdinātājiem, lai popularizētu veselīgu uzturu un veicinātu sadarbību starp vietējiem ražotājiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Aprīlī notika izglītojamo tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti Ritu Ivanovu, kura aptaujāja licejistus un pastāstīja par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē.

Septembrī 7.plūsmas skolēni apmeklēja “Griķu rezidenci” z/s “Liepkalns” Rēzeknes novadā.  Licejisti uzzināja, kā audzē veselīgus produktus un kā tiek organizēta ražošana, kura ir nekaitīga apkārtējai videi, piedalījās griķu vafeļu cepšanas meistarklasē, strādājot grupās, izdomāja un prezentēja savus uzņēmumus, kuri ražo veselīgus produktus dalības veicināšanai zaļajā publiskajā iepirkumā skolu maltīšu nodrošināšanai.

30. un 31.oktobrī SIAMežvidi” pavāri piedalījās meistarklasēs, kurās pavāri no Zviedrijas mācīja gatavot garšīgus un veselīgus ēdienus no pieejamajiem produktiem, t.sk., kuri tiek ražoti Latvijā. Tuvākajā laikā SIA “Mežvidi” pavāri solīja iekļaut ēdienkartē jaunus ēdienus.

1.novembrī skolas medmāsa Natalija Šamalujeva piedalījās konferencē “Farm to School Program” (programma “No saimniecības  līdz skolai”) – ritenis  nav jāizgudro divreiz”, kuru organizēja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Zviedrijas Karlštates reģiona pašvaldību, Ziemeļvalstu  Ministru  padomes  biroju Latvijā un  SIA  “Latvijas lauksaimniecības  un  izglītības centrs”.

1.novembrī licejā viesojās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji no Zviedrijas. Direktore Irina Paura iepazīstināja viesus ar ēdināšanas organizēšanu skolā, pastāstīja par skolas lomu šī procesa organizēšanā un pārraudzībā, par sadarbību ar ēdinātajiem SIA “Mežvidi” un vēlamajām izmaiņām Latvijas likumdošanā. Viesi apskatīja divas skolas  ēdamzāles, iepazinās ar piedāvāto ēdienkarti  un runāja ar ēdnīcas darbiniekiem.

Pateicoties dalībai projektā, paplašinājās licejistu zināšanas par veselīgu uzturu un produktiem, aktivizējās “zaļā” domāšana. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam bija iespēja uzzināt plašāk par sabalansēta uztura ēdienkartes izveidi un pagatavot jaunus ēdienus, kā arī atrast jaunus partnerus – vietējos ražotājus, lai palielinātu bioloģiskās pārtikas īpatsvaru skolu maltītēs.

Gribētos cerēt, ka projekta diskusiju rezultātā tiks atrasti risinājumi, kā pilnveidot ēdināšanas sistēmu Latvijas skolās.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
direktore Irina Paura