Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII izglīto “Latvijas meža dienu 2024” apmeklētājus

Šā gada 24. un 25.maijā Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību, “Zaļo jostu” un dažādām meža nozares organizācijām rīkotajā meža izziņas festivālā “Latvijas Meža dienas 2024” Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē un kā Ekoskolu vēstnieki uzņēma un izglītoja festivāla apmeklētājus vienā no festivāla meža izziņas pieturām “Izzinošas spēles pirmsskolai”.

Gūta fantastiska pieredze, kā vienīgajai Latvijas pirmsskolai parādot savas zināšanas un labo praksi dabas iepazīšanā un saudzēšanā, esot kopā ar daudziem citiem dabas draugiem un lieliski pavadot laiku! Paldies vadītājas vietniecei izglītības jomā Ilzei Zīlei un izglītības metodiķei Dagnijai Strodei par dalības ideju un brīnišķīgo tās piepildījumu divās aktīvās dienās!

Festivālā darbojās 118 meža izziņas pieturas, kurās apmeklētāji varēja iepazīt meža audzēšanas ciklu no sēkliņas līdz koka mājai, uzzināt vairāk par meža bagātībām – augiem, sēnēm, dzīvniekiem, derīgajiem izrakteņiem, izzināt mācību un karjeras iespējas meža nozarē un darīt vēl daudz citu aizraujošu lietu.

Meža dienas ir tradīcijām bagāts pasākumu cikls, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tas pulcē dažādas ar mežu un dabu saistītas organizācijas un mudina visu vecumu bērnus un pieaugušos apmeklēt daudzveidīgas meža izziņas pieturas, kā arī piedalīties izglītojošās aktivitātēs.

#LatvijasMežadienas

#latvijasvalstsmeži

#Ekoskolas

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Mob. 26825598