Pirmskolas skolotājas apgūst starptautisku pieredzi Horvātijā

No 27. aprīļa līdz 3. maijam Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas skolotājas Sarmīte Vonoga, Nelli Kirčenko, Aļona Guļāne un Jevgenija Matuseviča piedalījās Erasmus+ KA101 projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats III” (Competent teacher – the foundation for school development III) mācību mobilitātē Horvātijā, Splitā.

Divas skolotājas apguva  programmu “Using technology in the Classroom” un divas skolotājas apguva programmu „Game based learning”.

Kursu mērķis bija apgūt jaunas metodes, kuras izmantot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, gūt jaunas idejas, kuras padara mācīšanos interesantu, izmantojot interaktīvās spēles un digitālos rīkus. Šajos kursos piedalījās dažādu izglītības posmu pārstāvji no dažādām valstīm, kas deva iespēju salīdzināt izglītības sistēmu dažādās Eiropas Savienības valstīs un dalīties savos veiksmes stāstos.

Tā kā IKT rīki kļūst tik populāri, pašsaprotami, ka jau pirmsskolā sāk ielikt pamatus elementārām IT prasmēm. Šie kursi deva iespēju aplūkot, cik plašas iespējas dod tehnoloģiju pasaule, protams, neaizmirstot par līdzsvaru, kuram jāpastāv starp tehnoloģiju un tradicionālās pedagoģijas pasauli.  

Kursu dalībnieki varēja izmēģināt tādas mūsdienu aplikācijas kā Immersal, Adobe Express, Kizoa, Bookcreator, Genially, Goosechase, Stop motion animation u.c.

Kursu dalībnieki veidoja interaktīvu video, izmantojot video veidošanas rīku „VITA”.
Šī aktivitāte bija balstīta uz fiziskām nodarbēm, dodoties ārpus klases telpām, kur tika filmēts materiāls video veidošanai un pats video veidošanas process bija visīsākais posms. Caur šo aktivitāti parādās tas, ka IKT rīku izmantošana nav vienmēr tikai stāsts par darbošanos pie ekrāna, bet var tik sasaistīta arī ar fiziskām aktivitātēm. Līdzīgi tas bija arī ar aplikāciju Goosechase un Immersal pielietošanu. Ar šo lietotņu palīdzību var izveidot kvestus vai orientēšanās uzdevumus, strādāt komandās un izbaudīt mācību procesu ārpus klases.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācības programmā. Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu: Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000138745 „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats III” (Competent teacher – the foundation for school development III) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas
pirmskolas skolotājas
Sarmīte Vonoga, Nelli Kirčenko, Aļona Guļāne, Jevgenija Matuseviča