Saturs atzīmēts ar MA plāni

 • Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni 2021./2022.m.g.

  Atslēgvārdi: MA plāni

  DPIP rīkojums Nr.402-r Par darba plānu apstiprināšanu

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darba plāns

  Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba plāni

  Angļu valodas un CLIL skolotāju

  Bilingvālās izglītības koordinatori

  Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji

  Izglītības iestāžu direktoru vietnieki audzināšanas jomā

  Vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru vietnieki izglītības jomā

  Dizaina, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāji

  Ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību un zinātņu skolotāji

  Pedagogi–karjeras konsultanti

  Mazākumtautību (krievu un poļu) valodas un literatūras, krievu (svešvalodas), franču valodas, vācu valodas skolotāji

  Latviešu valodas un literatūras skolotāji

  Logopēdi, surdopedagogi un speciālie pedagogi

  Matemātikas, fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu skolotāji

  Mūzikas skolotāji

  Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

  Izglītības psihologi

  Sākumskolas skolotāji

  Sociālie pedagogi

  Sporta skolotāji