Saturs atzīmēts ar Skolu ziņas

 • Kritiskā un atbildīgā pieeja digitālo prasmju attīstībā pirmsskolā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  07.12.2021.

  Digitālā transformācija ir pamatnostādnes noteiktās vīzijas un mērķu sasniegšanas svarīgs aspekts. Digitālās prasmes ir starpnozaru caurviju prasmes, no kuru kvalitātes digitālās transformācijas procesā ir atkarīgas katra cilvēka iespējas īstenot savas pamattiesības, izglītoties, konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos.

 • Svešvalodu prasmes – mūsdienu pedagoga kompetences rādītājs

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  01.12.2021.

  Daugavpils 10.vidusskolas Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs - skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros direktores vietnieces izglītības jomā Diāna Zahareviča un Ināra Jasvina apguva 10 dienu apmācības kursu “Intensive English Language Course for Teachers and School Staff”.

 • Projekta koordinatoru sanāksme Ungārijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  26.11.2021.

  Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektu Nr.2019-ES01-KA229-063826 “Hum@net Sadarbības tīkli” (Hum@net Networks for the cooperation), kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām. Projektā ir partneri no 6 valstīm: Grieķijas, Turcijas, Latvijas, Spānijas, Ungārijas un Beļģijas.

 • Kolāžu konkurss “Man nozīmīgs notikums Daugavpilī"

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  17.11.2021.

  Pilsoniskuma nedēļas ietvaros Daugavpils Centra vidusskolā notika tradicionālā izglītojamo radošo darbu izstāde. Sadarbībā ar vēstures, sociālo zinību skolotājiem Innu Lobanovu, Svetlanu Beinaroviču, vizuālās mākslas skolotāju Agnesi Orbidāni, datorikas skolotājiem Vladimiru Kostjukeviču un Svetkanu Lukjanovu tika organizēta kolāžu izstāde “Man nozīmīgs notikums Daugavpilī”. Paldies skolēniem un skolotājiem - konsultantiem par radošumu un ieguldīto darbu!

 • Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” dalībnieku tikšanās Igaunijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  16.11.2021.

  2021.gada novembrī Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Narvā (Igaunijā), kurā piedalījās partneri no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Horvātijas un Turcijas. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja trīs pedagogu komanda: direktores vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko, angļu valodas skolotāja Nadežda Dzalbe un matemātikas, informātikas skolotāja Karīna Bagijeva. Tikšanās laikā notika dažādas aktivitātes, ekskursijas, iepazīšanās ar Igaunijas kultūru.

 • Erasmus+ projekta partneru tikšanās Turcijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  16.11.2021.

  Daugavpils 13.vidusskolas 11. un 12.klašu skolēni no 8.novembra līdz 13.novembrim kopā ar skolotājām Jeļenu Piperi un Vladu Jasinsku piedalījās ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Zinātne apvieno” (Nr.2019-RO01-KA201-063169) aktivitātēs Turcijā, Ankarā.

 • Ekopadomes darbība Daugavpils 12.vidusskolā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  15.11.2021.

  Daugavpils 12.vidusskola jau kopš 2012./2013. m.g. ir aktīva Ekoskolu programmas dalībniece un Zaļā karoga nesēja, taču pandēmijas dēļ uz gadu nācās pārtraukt aktīvu iesaisti, diemžēl Zaļo karogu zaudējām. Šajā mācību gadā skola atsāk savu darbību Ekoskolu programmā.

 • Pēc Eiropas atslēgas – angļu valodas – Daugavpils 12.vidusskolas skolotājas dodas uz Maltu

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  11.11.2021.

  No 2021.gada 1.novembra līdz 5.novembrim Maltā, Sant Džulijanā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Svešvalodas – Eiropas atslēgas” (līguma Nr.2019-1-LV01-KA101-060306) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas divas matemātikas skolotājas un divas direktores vietnieces apmeklēja angļu valodas pilnveides kursus “Fluency and English Language Development for Educational Staff”.