Saturs atzīmēts ar Skolu ziņas

 • Portugālē mācīja identificēt skolēnu talantu

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  01.11.2021.

  Daugavpils 10.vidusskolas pedagogi Erasmus+ KA1 projekta “Maini sevi, domā plašāk!”, finansējuma līgums Nr.2019-1-LV01-KA101-060105, ietvaros laika posmā no 2021.gada 18.oktobra līdz 22.oktobrim piedalījās pedagogu apmācību programmā “Skolēna talanta identificēšana savā klasē” ar mērķi apgūt jaunus paņēmienus, kā noteikt skolēna/jauniešu stiprās puses un spējas, kuras formālajā izglītības vidē var nepamanīt.

 • Kursi Maltā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  29.10.2021.

  Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.

 • Erasmus+ programmas projekta “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” atklāšanas konference

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  27.10.2021.

  Daugavpils 12.vidusskolas vadība un 15 pedagogi ir iesaistījušies starptautiskajā projektā “Mācīt būt” (Teaching to be). Projekts „Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” ir ES finansēts projekts skolu attīstībai, kurā Latviju pārstāv Valsts Izglītības satura centrs. Projekts tiek īstenots Erasmus+ KA3 programmas ietvaros, sadarbojoties partneriem no astoņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas, Austrijas un Slovēnijas.

 • Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu prakse Eiropas Savienībā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  25.10.2021.

  Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā noslēdzās skolas audzēkņu mobilitātes Erasmus+ projektā „Internacionalizācijas pilnveidošana, organizējot praksi Eiropas uzņēmumos ēdināšanas un viesmīlības jomās” (Nr.2020-1-LV01-KA102-077186). Šajā, epidemioloģiski tik nestabilajā, gadā 22 audzēkņiem izdevās paaugstināt un nostiprināt savas profesionālās prasmes un kompetences izvēlētajās profesijās, iepazīties ar triju valstu – Portugāles, Polijas un Vācijas – kultūru un tās īpatnībām, darba tirgus prasībām un izmēģināt savas zināšanas un prasmes.

 • Erasmus+ projekta “PlayEG” koordinatoru tikšanās Portugālē

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  25.10.2021.

  Š.g. 19.oktobrī angļu valodas skolotāja Helēna Skripničenko un ekonomikas skolotājs Nauris Kupcovs devās uz Mangualdi Portugālē, lai turpinātu īstenot Erasmus+ projektu “PlayEG”. Projekta mērķis ir stiprināt un dziļāk apgūt uzņēmējdarbības kompetenci, piedaloties dažādās aktivitātēs, veidojot uzdevumus un izmantojot dažādus rīkus.

 • Kursi Islandē

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  22.10.2021.

  Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.

 • CLIL – technology & ICT Tools kā skolotāja dzīves daļa

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  21.10.2021.

  Daugavpils 10.vidusskolas projekta “Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Renata Repina un angļu valodas skolotāja Vita Ļubarska piedalījās profesionālās pilnveides kursos “CLIL-Tehnology & Tools for teachers working with CLIL”, kas notika Sant Džuliānā, Maltā. Projektā piedalījās pedagogi no Polijas, Vācijas un Latvijas.