Saturs atzīmēts ar Skolu ziņas

 • eTwinning projekts „Angels Across Countries” („Dažādu valstu eņģeļi”)

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  18.05.2022.

  2021./2022.mācību gada laikā J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 2.klases skolēni ar skolotāju A.Kazačonoku un bibliotekāri T.Jevstafjevu-Aksjutu piedalījās eTwinning projektā “Angels Across Countries”. Sadarbības partneri šajā projektā bija Rumānijas pilsētas Botošani skolas Liceul cu Program Sportiv skolēni ar skolotājām Gretu Burlacu un Lauru Gildu Zaicescu.

 • Daugavpils 12.vidusskolā noslēdzošā mācību aktivitāte Erasmus+ projekta “Kopā dažādībā” ietvaros

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas, Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  17.05.2022.

  Šobrīd šķiet, ka cilvēces lielākais izaicinājums ir mācīšanās. Mācīšanās no vēstures, no pieredzētā un piedzīvotā, no darītā un sasniegtā.Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643_2) ietvaros, Daugavpils 12.vidusskola no 9.maija līdz 13.maijam uzņēma viesus no Spānijas, Itālijas un Rumānijas, lai visi kopā darbotos, mācītos cits no cita, uzkrātu zināšanas un sasniegtu projekta mērķus tikšanās tēmas „Spējas, speciālās vajadzības, apdāvināti skolēni, īpašās programmas” ietvaros. Šī bija pēdējā projekta mācību aktivitāšu tikšanās, kura Covid-19 pandēmijas dēļ iepriekš tika pārcelta.

 • Atgriežamies Portugālē Erasmus+ “PlayEG” projekta ietvaros

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  16.05.2022.

  Š.g. 2.maijā Daugavpils 3.vidusskolas ekonomikas skolotājs Nauris Kupcovs un dizaina un tehnoloģiju skolotāja Jeļena Salogube, kā arī seši skolēni – Agnese Goreva, Anastasija Svirska, Ksenija Kovaļkova, Darja Dmitrijeva, Konstantīns Deņisovs un Romāns Gomolko devās uz Mangualdi, Portugālē, lai turpinātu īstenot Erasmus+ projektu “PlayEG”. Projekta mērķis ir turpināt pilnveidot uzņēmējdarbības kompetenci, piedaloties dalībskolas organizētās aktivitātēs. Tikšanās laikā tika stiprināta izpratne par to, kā integrēt uzņēmējdarbību skolā caur inovatīviem rīkiem, spēlēm un komunikāciju ar vietējiem uzņēmējiem.

 • Demokrātijas nedēļa Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  13.05.2022.

  Lai kopīgi svinētu, lepotos ar demokrātisku Latviju un aktīvi to stiprinātu, no 28.aprīļa līdz 9.maijam Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā notika Demokrātijas nedēļa. Tai sākoties, skolā tika atklāta plakātu izstāde “DemokrātiJĀ”. Izstādē redzamie plakāti ir izstrādāti projektā “DemokrātiJĀ” hakatonos “Darīt ir darbības vārds” 2022.gada pavasarī. Tajos piedalījās skolēni no dažādām Latvijas skolām un reģioniem, to vidū arī liceja 10. un 11.klašu skolēni.

 • Erasmus+ mobilitāte Atēnās

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  13.05.2022.

  2022.gada maija sākumā projekta ”Hum@n tīkli sadarbībai - jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē” ietvaros Grieķijā, Atēnās notika kārtējā partnervalstu tikšanās, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no piecām valstīm: Latvijas, Ungārijas, Beļģijas, Spānijas un Turcijas. Projekta mērķis ir veidot aktīvu, atbildīgu un sociāli integrētu pilsoni, kurš var pārvarēt visu veidu diskrimināciju, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

 • Daugavpils 12.vidusskolas divi skolotāji un četri skolēni viesojās rumāņu skolā, Branesti

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  12.05.2022.

  No 2022.gada 1.maija līdz 6.maijam Rumānijā, Branesti, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Stāstnieki Eiropā” “STORYTELLERS ACROSS EUROPE” (Līguma Nr.2020-1-EL01-KA229-078992_2) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas fizikas skolotāja Iveta Meškovska un datorikas skolotāja Inese Ivana ar četriem 6.klases skolēniem Armandu Zaharu, Rihardu Stivriņu, Viktorijas Užuli un Austru Suseju apmeklēja Scoala Gymnaziala Branesti, kur kopā ar skolēniem un skolotājiem no Grieķijas, Turcijas un Lietuvas piedalījās projekta pirmajā īstermiņa mācīšanās aktivitātē. Itālijas komanda pieslēdzās caur ZOOM platformu.

 • Erasmus+ projekta mobilitāte Portugalē

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  09.05.2022.

  Daugavpils 13.vidusskolas 11.klases skolēni no 25.aprīļa līdz 1.maijam kopā ar skolotājiem Jūliju Kanto un Dmitriju Zuboviču piedalījās ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Zinātne apvieno” (Nr.2019-RO01-KA201-063169) aktivitātēs Porto Portugālē.

 • Daugavpils 12.vidusskolas komanda piedalās Erasmus+ projekta “Ziņa ir saņemta” (“MESSAGE IS GOT”) aktivitātēs Eskišehirā, Turcijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  06.05.2022.

  No 2022.gada 25. līdz 29.aprīlim Eskišehirā, Turcijā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “Ziņa ir saņemta” “MESSAGE IS GOT” (Līguma Nr.2020-1-PL01-KA229-081850_3) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas pieci 11.klases skolēni un divas skolotājas devās uz HACI SULEYMAN CAKIR KIZ ANADOLU liceju, kur kopā ar skolēniem un skolotājiem no Polijas, Itālijas un Portugāles notika projekta trešā mācību aktivitāte. Šīs tikšanās tēma bija kiberiebiedēšana, kā tā atšķiras no vardarbības reālajā dzīvē, kā sociālā nežēlība, izmantojot Internetu un citas digitālās tehnoloģijas, ietekmē iesaistītos cilvēkus, kā vajadzētu vai nevajadzētu rīkoties. Šie un citi jautājumi tika pētīti mācību aktivitātes laikā.