Saturs atzīmēts ar Skolu ziņas

 • Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja Skolēnu mācību uzņēmums LPH (Lovely Pet’s Houses) piedalījās Starptautiskajā festivālā Rīgā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  03.05.2022.

  25.-27.aprīlī Rīgā notika skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums Junior AchievementInternational Student Company Festival 2022. Pasākuma mērķis ir nodrošināt Eiropas SMU praktiskās uzņēmējdarbības pieredzi starptautiskā līmenī, vienlaikus sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem iedvesmoties uzņēmējdarbībai un gūt pieredzi no vienaudžiem citās valstīs.

 • Erasmus+ programmas projekta “Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda”

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  03.05.2022.

  No š.g. 24. līdz 30.aprīlīm Daugavpils 3.vidusskolas sociālā pedagoģe Solvita Lazdāne un direktora vietniece izglītības jomā Natālija Petrova piedalījās Erasmus+ programmas projekta “Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” mobilitātē Spānijā, Barselonā.Brauciena galvenais mērķis bija gūt pieredzi pārmaiņu ieviešanai skolās un efektīvu mācību stundu organizēšanā.

 • Daugavpils Valsts ģimnāzija ielūdz uz jubilejas pasākumiem

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  26.04.2022.

  Pavasarī viss saplaukst tik skaisti, ka kādā neizprotamā veidā sāk ziedēt arī cilvēku domas, darbi, attieksme pret pavisam ikdienišķām lietām. Šis mācību gads Daugavpils Valsts ģimnāzijas saimei ir īpašs. Novembrī tika aizsākts skolas 190 gadu jubilejas pasākumu cikls. Kopā ar absolventiem ir runāts par izcilību, autentisko līderību, kā arī par latviešu valodu, kas ir sirds vērtība. Sagaidot pavasari, neilgi pirms Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas, ikviens tiek aicināts tikties ģimnāzijas jubilejas pasākumos.

 • Sporta spēles atkal klātienē!

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  26.04.2022.

  Š.g. 14.aprīlī Koknesē notika Latvijas Republikas skolēnu 75.spartakiāde volejbolā, kurā Daugavpils 3.vidusskolu pārstāvēja meiteņu un zēnu komandas. Dalība šajās sacensībās ļāva pilnībā izbaudīt komandas darba patīkamo sajūtu, jo pēdējo reizi tādi pasākumi notika pirms diviem gadiem.

 • Starptautiskā Erasmus+ (KA2) projekta „GREEN” (Growing Responsible – Empower Europe Now) tikšanās Slovākijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  25.04.2022.

  2022.gada aprīlī projekta „GREEN” (Growing Responsible – Empower Europe Now) ietvaros Slovākijā notika kārtējā partnervalstu tikšanās, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no trīs valstīm: Latvijas, Slovākijas un Portugāles. Projekta mērķis ir dot iespēju skolēniem sekmēt viņu sabiedrisko aktivitāti un pilsonisko līdzdalību, sniedzot priekšstatu par uzņēmējdarbību.

 • Mācies ar prieku!

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  19.04.2022.

  Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta “Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” (Nr.2020-1-LV01-KA101-077384) ietvaros Daugavpils 3.vidusskolas sākumskolas posma klasēm tika nopirkts “Magformeru lielais figūru komplekts”. Konstruktorā ir dažādas ģeometriskas figūras, un tās var izmantot matemātikas, dabaszinību un klases stundās. Bērni plakanās konstruktora daļas var pārvērst apjomīgās figūrās, izzināt magnēta darbības principus. Konstruktors bērnu ieved brīnumainā fantāziju pasaulē. Darbojoties ar konstruktoru, bērnam attīstās iztēle, radošums, telpiskā un loģiskā domāšana.

 • Erasmus+ projekta “Zinātne ir visapkārt” dalībnieki piedalās starptautiskajā fizikas izstādē

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  14.04.2022.

  Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir aicinājums izglītības iestādēm sadarboties, lai radītu un īstenotu starptautiskus sadarbības projektus. No š.g. 5.aprīļa līdz 11.aprīlim norisinājās Erasmus+ projekta “Zinātne ir visapkārt” noslēguma mobilitāte koordinatoru partnerskolā Valensijā, Spānijā. Šī tikšanās tika veltīta fizikas popularizēšanai, un visas projekta aktivitātes bija saistītas ar šo zinātni. Kādus tad iespaidus un prasmes mēs guvām braucienā uz Spāniju par tēmu "Fizika ir visapkārt"?

 • Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni iepazina Grieķijas tradīcijas un kultūru

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  12.04.2022.

  No š.g. 2. līdz 9.aprīlim Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni un skolotāji Erasmus+ projekta „Kultūras mantojums bez robežām” (Nr.2019-1-HU01-KA229-060900_2) ietvaros devās uz Grieķijas pilsētu Agios Nikolaos, lai šoreiz iepazītu grieķu kultūras mantojumu – nacionālās tradīcijas, dziesmas un dejas.

 • Daugavpils 12. vidusskolas skolēnu un skolotāju komanda piedalās Erasmus + projekta “Kopā dažādībā” mobilitātē Timišoarā, Rumānijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  08.04.2022.

  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643_2) ietvaros Daugavpils 12. vidusskolas 10. un 11. klases skolēnu un divu skolotāju komanda no 2022. gada 28. marta līdz 1. aprīlim piedalījās mācību aktivitātēs Timišoaras pilsētā, Rumānijā. Projektā klātienē tikās 2 valstu – Rumānijas un Latvijas – pārstāvji, taču spāņu un itāļu skolēnu un skolotāju komandas pievienojās 28., 31. marta, kā arī 1. aprīļa tiešsaistes aktivitātēs, izmantojot google.meet platformu.

 • Erasmus+ mobilitāte Spānijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  08.04.2022.

  Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības projektu “Hum@n tīkli sadarbībai -jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē” (Hum@n Networks for the Cooperation - A new inclusive methodology by virtual environments Nr.2019-1-ES01-KA229-063826_2).