Saturs atzīmēts ar Skolu ziņas

 • Daugavpils 12.vidusskolas komanda piedalās Erasmus+ projekta “Ziņa ir saņemta” (“MESSAGE IS GOT”) aktivitātēs Kolobžegā, Polijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  20.12.2021.

  No 2021.gada 6.decembra līdz 10.decembrim Polijā, Kolobžegā, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “Ziņa ir saņemta” “MESSAGE IS GOT” (Līguma Nr.2020-1-PL01-KA229-081850_3) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas matemātikas skolotāja Irēna Puncule un datorikas skolotāja Inese Ivana ar pieciem skolēniem no 12.klases: Arti Bļinovu, Barbaru Bērziņu, Amandu Neimani, Viktoriju Popovičevu un Karīnu Smilginu, apmeklēja J.Korčaka Kolobžegas pamatskolu Nr.6 kopā ar skolēniem un skolotājiem no Itālijas, Portugāles un Turcijas, kur notika projekta pirmā mobilitāte. Projekta galvenais mērķis ir labās prakses apmaiņa par medijpratības jautājumiem. Interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu atkarība, kiberiebiedēšana, viltus ziņu problēmas, pielāgošanās digitālajai kultūrai, piekļuve ticamai informācijai, tiešsaistes personas privātuma pārkāpumi, datu drošība un dažādas digitālās krāpšanas formas ir galvenās projekta interešu jomas.

 • Dāvājot un gūstot prieku

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  17.12.2021.

  Jau par ilggadēju tradīciju Ziemassvētku priekšvakarā ir kļuvusi Daugavpils 3.vidusskolas labdarības akcija, sarūpējot dāvanas Daugavpils Sociālā dienesta struktūrvienības “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” klientiem.

 • Erasmus+ projekta partneru tikšanās Rumānijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  13.12.2021.

  Daugavpils 13.vidusskola 10.-12.klašu skolēni no 29.novembra līdz 3.decembrim kopā ar skolotājām Vladu Jasinsku un Irinu Romaļsku piedalījās ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Zinātne apvieno” (Nr. 2019-RO01-KA201-063169) aktivitātēs Rumānijā, pilsētā Fokšani.

 • Erasmus+ projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” dalībnieku tikšanās Čehijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  13.12.2021.

  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” („Voneinander lernen – Zukunft baunen”) ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas 10.klases skolēni Daniels Maždžuls, Artjoms Jaloveckis, 12.klases skolēni Maksims Antonovs Antons Šalkovskis, Antons Lobačovs, direktores vietniece Zigrīda Panfilova un projekta koordinatore Jeļena Sardiko no 4. līdz 10.decembrim piedalījās partneru organizētajā mobilitātē Čehijas pilsētā Trutnovā. Kopā ar mums projekta aktivitātēs iesaistījās Grieķijas, Čehijas un Daugavpils 15.vidusskolas skolēni. Diemžēl vēl divas partnerskolas pandēmijas dēļ neieradās.

 • Daugavpils 12.vidusskola kopā dažādībā ar Itālijas, Spānijas un Rumānijas partneriem

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  10.12.2021.

  Globalizētajā pasaulē skolas ikdienā saskaras ar izaicinājumiem, kam pamatā ir dažādi sabiedrību ietekmējoši notikumi, attieksmes, uzskati, kultūras daudzveidība un nu jau arī pandēmija ar tās izaicinājumiem. Izglītība ir ietekmīgs līdzeklis, lai risinātu tādas problēmas kā diskriminācija, rasisms, vardarbība vai dzimumu atšķirības, kas ir kļuvušas par ikdienas realitāti sabiedrībā kopumā un ietekmē arī skolu kopienas. Viena no iespējām skolēniem izglītoties, paplašināt viņu redzesloku, pilnveidot angļu valodas sarunvalodas prasmes, palielināt piederības sajūtu Eiropai, novēršot rasistiskas, neiecietīgas un šovinistiskas uzvedības rašanos, ir dalība dažādos projektos.

 • Kritiskā un atbildīgā pieeja digitālo prasmju attīstībā pirmsskolā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  07.12.2021.

  Digitālā transformācija ir pamatnostādnes noteiktās vīzijas un mērķu sasniegšanas svarīgs aspekts. Digitālās prasmes ir starpnozaru caurviju prasmes, no kuru kvalitātes digitālās transformācijas procesā ir atkarīgas katra cilvēka iespējas īstenot savas pamattiesības, izglītoties, konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos.

 • Svešvalodu prasmes – mūsdienu pedagoga kompetences rādītājs

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  01.12.2021.

  Daugavpils 10.vidusskolas Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs - skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros direktores vietnieces izglītības jomā Diāna Zahareviča un Ināra Jasvina apguva 10 dienu apmācības kursu “Intensive English Language Course for Teachers and School Staff”.