Saturs atzīmēts ar Skolu ziņas

 • Erasmus+ programmas projekta “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” atklāšanas konference

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  27.10.2021.

  Daugavpils 12.vidusskolas vadība un 15 pedagogi ir iesaistījušies starptautiskajā projektā “Mācīt būt” (Teaching to be). Projekts „Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” ir ES finansēts projekts skolu attīstībai, kurā Latviju pārstāv Valsts Izglītības satura centrs. Projekts tiek īstenots Erasmus+ KA3 programmas ietvaros, sadarbojoties partneriem no astoņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas, Austrijas un Slovēnijas.

 • Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu prakse Eiropas Savienībā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  25.10.2021.

  Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā noslēdzās skolas audzēkņu mobilitātes Erasmus+ projektā „Internacionalizācijas pilnveidošana, organizējot praksi Eiropas uzņēmumos ēdināšanas un viesmīlības jomās” (Nr.2020-1-LV01-KA102-077186). Šajā, epidemioloģiski tik nestabilajā, gadā 22 audzēkņiem izdevās paaugstināt un nostiprināt savas profesionālās prasmes un kompetences izvēlētajās profesijās, iepazīties ar triju valstu – Portugāles, Polijas un Vācijas – kultūru un tās īpatnībām, darba tirgus prasībām un izmēģināt savas zināšanas un prasmes.

 • Erasmus+ projekta “PlayEG” koordinatoru tikšanās Portugālē

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  25.10.2021.

  Š.g. 19.oktobrī angļu valodas skolotāja Helēna Skripničenko un ekonomikas skolotājs Nauris Kupcovs devās uz Mangualdi Portugālē, lai turpinātu īstenot Erasmus+ projektu “PlayEG”. Projekta mērķis ir stiprināt un dziļāk apgūt uzņēmējdarbības kompetenci, piedaloties dažādās aktivitātēs, veidojot uzdevumus un izmantojot dažādus rīkus.

 • Kursi Islandē

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  22.10.2021.

  Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.

 • CLIL – technology & ICT Tools kā skolotāja dzīves daļa

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  21.10.2021.

  Daugavpils 10.vidusskolas projekta “Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Renata Repina un angļu valodas skolotāja Vita Ļubarska piedalījās profesionālās pilnveides kursos “CLIL-Tehnology & Tools for teachers working with CLIL”, kas notika Sant Džuliānā, Maltā. Projektā piedalījās pedagogi no Polijas, Vācijas un Latvijas.

 • Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Daugavpils 11.pamatskolā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas

  21.10.2021.

  Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā noris jau kopš 2015.gada, simboliski iezīmējot 25.septembri - dienu, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030.gadā. Pasaules lielākā mācību stunda iepazīstina gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaista ikvienu to sasniegšanā.

 • Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” dalībnieku tikšanās Grieķijā

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  20.10.2021.

  2021.gada oktobrī Eiropas Savienības Erasmus+ projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Atēnās (Grieķija), kurā piedalījās partneri no Latvijas, Vācijas, Čehijas, Itālijas un Grieķijas. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja skolēnu un pedagogu komanda: N.Matjuhina, L.Daškeviča, V.Gagunovs, R.Špoģis, V.Ivanova, projekta koordinatore Jeļena Sardiko un latviešu valodas skolotāja Valentīna Ribakova. Tikšanās laikā skolēni papildināja zināšanas un pilnveidoja savas prasmes uzņēmējdarbībā.

 • “Kopā dažādībā” starpvalstu sanāksme

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  19.10.2021.

  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta "Together in our Diversity" ("Kopā dažādībā"; līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas divas skolotājas no 2021.gada 8.oktobra līdz 13.oktobrim piedalījās starpvalstu sanāksmē, kura notika LICEO SCIENTIFICO G. DA PROCIDA skolā, Salerno pilsētā, Itālijā.