Bērnu reģistrēšana 1. klasē 2022./2023. mācību gadā

Īsumā par pirmklasnieku reģistrēšanu Daugavpils vispārējās izglītības iestādēs

2022. gada 6. janvāra Domes rīkojums Nr. 1e par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs 2022./2023. mācību gadā

Vecāku iesnieguma veidlapas (.docx):

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu kontaktinformācija konsultācijām par bērnu reģistrēšanu 1. klasē 2022./2023. mācību gadā

Kā var atrast pilsētas skolu piedāvātas mācību programmas?

Publiski pieejamo informāciju par mācību iestādi (tai skaitā arī mācību programmām) var iegūt arī Valsts izglītības informācijas sistēmā. Laukā "Dibinātājs" norādiet "Daugavpils pilsētas pašvaldība".

Lapa atjaunota: 13.01.2022.