Lokālo tīklu paplašināšana Wi-Fi ierīkošana darba vietās Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādē

Iepirkuma identifikācijas Nr.: D27.PII2020/3
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Lokālo tīklu paplašināšana Wi-Fi ierīkošana darba vietās Daugavpils pilsētas 27.  pirmsskolas izglītības iestādē

Paziņojuma datums: 2020. g. 30. jūlijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 7. augustam plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Bauskas iela 104 a, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis: 65433379
Kontaktpersona: Vadītāja Nataļja Isate, tālr. 65433379, e-pasts: pii27@inbox.lv Saimniecības vadītāja Ilga Grigorjeva, mob.tālr. 26147445
Dokumentācija:

Uzaicinājums >     Pieteikums >     Tāme >    Stāvu plāni >    Lēmums >