Lokālo tīklu paplašināšana Wi-Fi ierīkošana darba vietās Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē

Iepirkuma identifikācijas Nr.: D5.PII2021/1
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Lokālo tīklu paplašināšana Wi-Fi ierīkošana darba vietās Daugavpils pilsētas 5.  pirmsskolas izglītības iestādē

Paziņojuma datums: 2021. g. 26. janvārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 2. februārim plkst. 16:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Stāvā iela 41, Daugavpils, LV-5422
Tālrunis: 65450494
Kontaktpersona: Vadītāja Kristīna Ivancova, tālr. 65450494, e-pasts: pii-5@inbox.lv Vadītājas vietnieks saimnieciski administratīvajos jautājumos, Ņina Grod, mob.tālr.29790144
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Pielikumi >    Lēmums >