Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras, daiļliteratūras iegāde J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēkai

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras, daiļliteratūras iegāde J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēkai

Paziņojuma datums: 2021. g. 15. martā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz šī gada 19. martam pl.16.00
Pasūtītāja nosaukums: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2716901232
Adrese: Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404
Tālrunis: 65451001, 65451003
Fakss: 65437901
Kontaktpersona: Jeļena Skopina, bibliotekāre, t.27188214; e-pasts jelena.skopina@dpolvsk.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >