Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piedāvājumu (cenu) tirgus izpēte

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piedāvājumu (cenu) tirgus izpēte

Paziņojuma datums: 25.03.2022.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2022.
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils 13. vidusskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2713901135
Adrese: Valkas ielā 4a, Daugavpilī, LV-5417
Tālrunis: 65435028, 65436237
Kontaktpersona: Viktorija Kundziņa-Ruža, tālr. 29390514, vkj1503@gmail.com
Dokumentācija:

[Uzaicinājums]   [Lēmums]