Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DSP2020/2N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām

Paziņojuma datums: 2020. g. 10. augustā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 18. augustam plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65425870
Kontaktpersona: Direktore Jeļena Vucēna, tālr. 65425870, mob.29209155, e-pasts: saskanas.psk@gmail.com Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Lilija Žarinova, mob.26743602
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Specifikācija >    Lēmums >