Par CO2 lāzera 50W un virpas metāla apstrādei iegādi aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPBJCJ2022/4-N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Par CO2 lāzera 50W un virpas metāla apstrādei iegādi aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam

Paziņojuma datums: 04.04.2022.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.04.2022. 12.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpils, LV- 5401
Tālrunis: 65435657, 65435787, 27028565
Kontaktpersona: Arkādijs Žarinovs, 29571013
Grozījumi dokumentācijā:

[Uzaicinājums un specifikācija]   [Lēmums]