Par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi Saskaņas pamatskolai

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DSP 2021/1N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi Saskaņas pamatskolai

Paziņojuma datums: 2021. g. 28. aprīlī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 7.maijs, plkst.17.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65425870
Fakss: 65425870
Kontaktpersona: bibliotekāre L.Ratkeviča, k.t.nr. 29956007
Dokumentācija:

Uzaicinājums >   Pieteikums >   Specifikācija >    Lēmums >