Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolai

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DSP/2022/1N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras  piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolai

Paziņojuma datums: 22.04.2022.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.05.2022. 17.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65425870
Kontaktpersona: Lolita Ratkeviča, mob. 29956007
Dokumentācija:

[Uzaicinājums]   [Specifikācija]