Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras piegāde J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras piegāde J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai

Paziņojuma datums: 28.03.2022.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.04.2022. 16.00
Pasūtītāja nosaukums: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2713903490
Adrese: Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404
Tālrunis: 65451003, 65451001
Kontaktpersona: Jeļena Skopina, mob. 27188214 e-pasts: jelena.skopina@dpolvsk.lv
Dokumentācija:

[Uzaicinājums]   [Specifikācija]