Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piedāvājumu (cenu) tirgus izpēte

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu piedāvājumu (cenu) tirgus izpēte

Paziņojuma datums: 28.03.2022.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.04.2022. 13.00
Pasūtītāja nosaukums: J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2712903472
Adrese: Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418
Tālrunis: 65425312, 65423323
Kontaktpersona: Bibliotekāre T.Jevstafjeva-Aksjuta, t. 26168547, e-pasts: tatjana.jevstafjeva@inbox.lv
Dokumentācija:

[Specifikācija]