Ciemos pie Nauma – lasītpratēja

11.12.2014.

Jau kļuvis par tradīciju decembra vidū rīkot tikšanās Daugavpils 16.vidusskolā svētkos „В школе Наума-грамотника”. Tieši šajā laikā senajā Krievijā sākās mācību gads. 10.decembrī 6.klašu izglītojamie no sešām pilsētas skolām apmeklēja radošo darbnīcu.Bija daži krievu valodas uzdevumi par radniecīgajiem vārdiem, par uzsvara normām, par frazeoloģismiem un paronīmiem. Skolēniem ļoti patika ātrrunas uzdevums. Patīkami, ka pasākumā piedalījās arī skolēni, kas mācās krievu valodu kā svešvalodu, no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas.
Konkursa uzvarētāji saņēma balvas un bija ļoti gandarīti.
Paldies Daugavpils 16.vidusskolas skolotājam Žannai Ugarenko, Valentīnai Lipkovičai, Tatjanai Soldatjonokai, Allai Požarskai un Svetlanai Zarjanovai par pasākuma organizēšanu un vadīšanu!

Konkursa rezultāti šeit: Nauma dienas rezultati.pdf
Fotomirkļi šeit: fotomirkli.pdf

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
krievu valodas skolotāju MA vadītāja,
izglītības metodiķe
Marija Žilinska
t.65432102