Fakti un skaitļi – 2021./2022.mācību gada sākums Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs

09.09.2021.

Ir sācies 2021./2022.mācību gads. Pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem, uz 06.09.2021. Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs ir reģistrēti 4472 audzēkņi (pagājušajā gadā – 4603), to skaitā, 1780 audzēkņi obligātajā izglītības vecumā esošie izglītojamie (5-6gadīgo bērnu grupās) un 73 audzēkņi diennakts grupās (5 diennakts grupās 4 pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs). Visvairāk audzēkņu šajā mācību gadā ir Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē – 321, virs 200 audzēkņu ir arī Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē (259), Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādē (252) un Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādē (246), savukārt vismazāk audzēkņu ir Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir tikai 40 audzēkņi.

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās skolās reģistrēti 9228 skolēni (pagājušajā mācību gadā – 9249), tai skaitā, Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra arodklasēs 15 skolēni. Visvairāk skolēnu šajā mācību gadā ir Daugavpils 13.vidusskolā un Daugavpils 3.vidusskolā (attiecīgi 866 un 846 skolēni).

Savas pirmās skolas gaitas šogad sāka 883 pirmklasnieki (pagājušajā gadā par vienu pirmklasnieku mazāk). Visvairāk pirmklasnieku ir Daugavpils 13.vidusskolā – 89 skolēni, Daugavpils 3.vidusskolā – 86 un Daugavpils 16.vidusskolā – 85, bet vismazāk pirmklasnieku ir Daugavpils 17.vidusskolā – 16 skolēni. Savukārt vidējo izglītību vēlas iegūt 508 devīto klašu beidzēji, kuri iestājušies 10.klasēs (pagājušajā gadā – 519). Visvairāk desmitklasnieku ir Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 76 un Daugavpils 3.vidusskolā – 68, savukārt vismazāk – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā (19 skolēni).

Informatīvajā ziņojumā „Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” (izskatīts MK sēdē 20.10.2020.) ir prasības par nepieciešamo skolēnu skaitu vidējās izglītības posmā, kad valsts pilnībā piedalās pedagogu atalgojuma finansēšanā. Lai 2023.gadā skola saņemtu valsts finansējumu vidusskolas programmu īstenošanai, jau šobrīd tajā ir jābūt 120 skolēniem vidējās izglītības posmā, vai arī jābūt pārliecībai, ka 120 vidusskolēni skolā būs 2022./2023.mācību gadā. Runājot par Daugavpils pilsētas vidējās izglītības pakāpes iestādēm, varam minēt, ka šo prasību šajā mācību gadā pilnībā īsteno 4 Daugavpils skolas (Daugavpils 17.vidusskola, kur klātienes un neklātienes programmās mācās 326 vidusskolēni; Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 222 vidusskolēni; Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā – 171 vidusskolēns; Daugavpils 3.vidusskolā – 164 skolēni) un daļēji Daugavpils 12.vidusskola, kurā šajā mācību gadā mācās 113 vidusskolēni. Īpašas prasības ir skolām, kurām ir starpvalstu līgums, – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai minimāli jābūt 33 vidusskolēniem.

25 skolēni dažādu apsvērumu pēc šajā mācību gadā iegūs izglītību tālmācības izglītības programmās citās Latvijas pilsētās. Šādu lēmumu skolēnu vecāki pieņēma augusta pēdējā – septembra pirmajā nedēļā. Uz 08.09.2021. ir fiksēti 1.-8.klašu 12 skolēni, kuru vecāki izvēlējušies nodrošināt saviem bērniem apmācību ģimenē.  

Aizvadītas jaunā mācību gada pirmās divas nedēļas, ko sākām ar cerību – mācības sākām klātienē –, un gribas cerēt, ka pēc iespējas ilgāk izdosies šādu kārtību noturēt.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde