Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiāde: ieteicamā literatūra un informācijas avoti

Atslēgvārdi: VISC ziņas

07.12.2021.

Valsts izglītības satura centra īstenotais projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” publicējis latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes ieteicamo literatūru un informācijas avotus: 

- Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 11. un 12.klases izglītojamajiem tēma ir Jāņa Ezeriņa prozas darbi un Andra Akmentiņa romāns „Meklējot Ezeriņu”.

- Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 8. un 9.klases izglītojamajiem tēma ir Lotes Vilmas Vītiņas dzejas krājums „Meitene” un Džeinas Šteinbergas romāns „Lasītāja”.  

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes ieteicamā literatūra un informācijas avoti [PDF].

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildu informācija:
Agnese Vovčenko
Koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā
E-pasts: agnese.vovcenko@832.visc.gov.lv
Telefona nr. 22019339

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latviesu-valodas-un-literaturas-valsts-48-olimpiade-ieteicama-literatura-un-informacijas-avoti