Projekta pēdējā tikšanās Itālijā

Atslēgvārdi: Erasmus+ ziņas

15.06.2022.

2022.gada 6-8.jūnijā notika Erasmus+ projekta “Inovācijas un transformācijas izglītībā” (“Innovation and Transformation in education” 2019-1-TR01-KA201-076605) pēdējā tikšanās Itālijā, Bari pilsētā. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki, un Daugavpils 9.vidusskolas (projekta pilotskola) pārstāvji kopā ar Daugavpils Universitātes delegāciju viesojās Dienviditālijas izglītības iestādēs un pašvaldībā.  

Projekta, kurš iesākās tieši pirms Covid-19 pandēmijas, tika pagarināts, un tā īstenošana bija nedaudz apgrūtināta. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, projekta noslēguma dienas tika pavadītas radoši, apmeklētas vairākas mācību iestādes, kā arī bija iespēja iepazīties ar inovācijām Itālijā. Tā kā projekts ir par sadarbības veicināšanu un labās prakses apmaiņu, tad itāļu puse iepazīstināja ar starppriekšmetu sadarbību. Skolā, kas nosaukta E.di Savojas vārdā (https://www.disavoiacalamandrei.edu.it/) vērojām izglītojamo eksperimentus dabaszinībās. Zinātņu skolā (https://www.marconibari.edu.it/italia/index.php) varējām iepazīties ar aktuālo tehnoloģiju pasniegšanu un darba metodēm, kur aizrautīgie skolotāji demonstrēja savas darba telpas un darba principus. Itāļu skolotāji mūs pavadīja un komentēja redzēto, paskaidroja, kas mainījies izglītībā gan pēc Covid-19, gan pēc kara sākuma Ukrainā. Sv.Dž. Bosko skolā varējām vērot darbus, ko veikuši dažāda vecuma skolēni, lai raisītu sarunas par mieru un kara novēršanu Eiropā. Katoliskais gars, kas jūtams ikkatrā Itālijas skolā, aicina uz mūžīgo cilvēcisko vērtību atdzimšanu, iecietību pret dažādo, akcentē iekļaujošās izglītības svarīgumu.

Bari Universitātes apmeklējuma laikā iepazināmies ar tās pētnieciskās darbības virzieniem, sadarbības partneriem, satikām mācībspēkus. Pārspriedām arī paveikto, pateicāmies koordinatoriem no Turcijas, Biležikas pilsētas, un Polijas partneriem.

Bari ir arī slavena ar savu unikālo arhitektūru un kultūrmantojumu, tāpēc kultūras programmas laikā apmeklējām Sv.Nikola baznīcu un kriptu ar tā pīšliem, citām reliģiskajām relikvijām. Visiespaidīgākais bija UNESCO kultūras objektu sarakstā iekļauto Materas un Alberobello pilsētiņu apmeklējums. Itālijas nabadzīgo iedzīvotāju unikālais dzīvesveids pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados atzīts par saglabājamu un saudzējamo tradīciju, kas šobrīd ir reģiona tūrisma centri. Matera pavisam nesen bijusi Eiropas kultūras galvaspilsēta, un tās ielās atrodami arī Salvadora Dalī skulpturālie tēli.

Projekta inovācija izpaudās sadarbības modelī – pašvaldība un augstskola (kas gatavo jaunos kadrus skolām), Latvijas partnerībā – Daugavpils Universitāte, arī pārējie partneri bija duāli un projekta gaidā iepazinās ar problēmām un ceļiem, kā tās pārvaramas izglītībā.

Projekta tikšanās laiks bija ļoti intensīvs un piepildīts, noslēgumā tika uzsvērts, ka sadarbība starp valstīm jāturpina arī nākotnē.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Inovācijas un transformācijas izglītībā” (“Innovation and Transformation in education” 2019-1-TR01-KA201-076605) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode