Projekta tikšanās Vidzemē

03.03.2016.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji un Daugavpils 9.vidusskolas direktors š.g. 25.-26.februārī piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras tīkla sanāksmē Valmierā un Alojas novadā.
Projektu īsteno Latvijas pašvaldību savienība un partneri – vairākas Latvijas pašvaldības, arī Daugavpils. Sanāksmē piedalījās vairāki desmiti dalībnieku no dažādām Latvijas pašvaldībām. Semināra tēma šoreiz bija par darba vidē balstītas izglītības aktuālajiem jautājumiem. Pirms tikšanās visām pašvaldībām bija uzdots sagatavot ziņas par profesionālās ievirzes programmām vidusskolās savā pašvaldībā. Daugavpilī šādas ir divas vidusskolas: Daugavpils 16.vidusskola ar valsts aizsardzības mācību un Daugavpils 13.vidusskola ar padziļinātu mūzikas apguvi. Latvijas pašvaldību savienības projekta apakštīkla koordinatore Ināra Dundure uzsvēra projekta ideju – mācīties vienam no otra – un izteica pateicību Valmieras un Alojas novada pašvaldībām par sagatavoto programmu. Valmieras tehnikumā viesus uzrunāja Valmieras domes priekšsēdētājs J.Baiks un mācību iestādes direktors Ē.Spuriņš. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece I.Šusta pastāstīja par Erasmus+ starptautisko projektu par darba vidē balstītas mācīšanās ieviešanu Baltijā. AS „HansaMatrix” viceprezidents A.Vagulis pastāstīja par uzņēmuma sadarbību ar Valmieras tehnikumu. Uzņēmumā tika izveidotas darbavietas, kur vairākus gadus praksē strādā tehnikuma audzēkņi, kas nākotnē var cerēt arī uz labi apmaksātu darbavietu uzņēmumā. Līdzīgā praksē dalījās arī AS „Valmieras stikla šķiedra” uzņēmuma pārstāve. Visiem bija iespēja iepazīties ar Valmieras tehnikuma renovētajām telpām un jauniegādāto aprīkojumu dažādām pārtikas ražošanas nozarēs, metālapstrādē un viesnīcu servisā. ES fondu līdzekļu ieguldījuma rezultātā mācību iestādē ir izveidota moderna mācību vide, kas maksimāli pietuvināta uzņēmumu ražotnēm un viesnīcām. Bija interesanti uzklausīt idejas nākotnei un pagaršot audzēkņu tikko ceptu maizi. Valmieras sākumskolas apmeklējumā varēja izvērtēt salīdzinoši nesen (2010.g.) uzceltas ēkas priekšrocības un vides ergonomiku, loģisko plānojumu. Blakus esošā Valmieras ģimnāzija vēl tikai gaida savu kārtu jaunajā projektu atbalsta programmā. Valmieras mūzikas skola lepojas ne tikai ar nesen renovēto ēku, bet arī ar iespēju visām iedzīvotāju grupām apgūt mūziku gleznainajā Gaujas upes krastā. Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” struktūrvienība Vilzēnos bija kā paraugs, ka arī laukos var pastāvēt un attīstīties moderna, aprīkota izglītības iestāde, uz kuru lielākoties bērni tiek atvesti ar pašvaldības transportu. Vilzēnos arī bija iespēja noskatīties filmas par Alojas dabas unikalitāti – peldošajām ezersalām. Turpat uzzinājām, ka Alojas novadā ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta atbalstu top unikāls projekts – uzņēmējdarbības atbalsta centrs un bibliotēka. Tā būs zema enerģijas patēriņa ēka upes krastā, kur notiks dažādi novada festivāli.
Staicelē nakšņojām Latvijas Futbola federācija (LFF) mācību un treniņu nometnē, kas var lepoties ar vairāku modernu futbola stadionu kompleksu gleznainā dabas vidē. Otrajā dienā Alojā noritēja semināra formāta darbs: uzstājās Alojas novada domes priekšsēdētājs V.Bārda, kas izteica pateicību arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par Alojas novada izglītības stratēģijas apspriešanu. Pieredzē par sadarbību dalījās SIA „Aloja – Starkelsen” ražošanas vadītāja I.Caune, kas uzsvēra pasaulslavenās ražotnes nozīmi novadā. SIA „Aloja- Starkelsen” ir pasaulē otrais uzņēmums pēc ražošanas apjomiem, kas ražo ekoloģisko cieti, dažādus želeju, garšvielu maisījumus. Katram semināra dalībniekam no šī uzņēmuma tika sarūpēta piemiņas velte – ekoloģiskā kartupeļu ciete. Dalībniekiem bija iespēja iepazīt un iegādāties novada uzņēmēju produkciju, kas, galvenokārt, bija dabiska – zāļu tējas un Latvijas augļu ievārījumi, pašaudzētās šitaki sēnes un medus. Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās skolas direktores dalījās pieredzē, kā būt konkurentspējīgām mācību iestādēm laukos, kā atrast inovatīvus risinājumus, atvērt jaunas mācību programmas un atrast prakses vietas audzēkņiem. Rēzeknes novada domes pārstāve A.Jaudzema pastāstīja par uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbību, projektos paveiktajām pārbūvēm, kas padara dzīves un uzņēmējdarbības vidi pievilcīgu arī lauku iedzīvotājiem un sekmē jauniešu palikšanu savā dzimtajā novadā. Nākamā un pēdējā projekta tīkla tikšanās notiks Jelgavas novadā aprīļa beigās, uz to atkal būs iespēja doties mūsu pašvaldības pārstāvjiem.

Uzziņai:
Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekts ilgs no 2013. gada decembra līdz 2016. gada jūnijam. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.
Ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību, Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirtību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomiskas zonas (EEZ) līgumam. Projektā pilotpašvaldību statusā darbam vienā vai vairākos sadarbības tīklos ir iesaistītas 45 Latvijas pašvaldības.
Vairāk par projektu:

http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/6-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102,
evelina.balode@ip.daugavpils.lv