Rudens brīvdienās smēlāmies idejas Preiļu un Aglonas izglītības iestādēs

31.10.2014.

Lai iepazītos ar citu novadu izglītības iestāžu pedagoģisko pieredzi, š.g. 29.oktobrī mūsu pilsētas 19 latviešu valodas un literatūras skolotājas no Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra, Daugavpils 3., 10., 12., 13., 15. un 16.vidusskolas devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Preiļu un Aglonas izglītības iestādēm. Brauciena mērķis bija smelties idejas, kā veiksmīgāk sagatavot skolēnus valsts pārbaudes darbiem latviešu valodā un kā radoši strādāt ar ikvienu skolēnu.
Šajā skaistajā rudens dienā skolotāji varēja iepazīties ar Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Aglonas vidusskolas piedāvātajām iespējām latviešu valodas kvalitatīvā mācīšanā. Preiļu 1.pamatskolas latviešu valodas skolotājas ne tikai iepazīstināja ar saviem veiksmes stāstiem, bet arī dāsni dalījās ar saviem izstrādātajiem materiāliem, kā arī lika ikvienam pašam radoši un aktīvi darboties, jo dienas moto bija „Radošs cilvēks neiet pa iemītu taku... Viņam jāatrod savs ceļš – spraucoties cauri dzīves džungļiem...”. Viesojoties Preiļu Valsts ģimnāzijā, guvām ieskatu ne tikai Preiļu novada latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības darbā, ar ko iepazīstināja S.Kivko, bet arī Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas atklāja netradicionālu pieeju gramatikas likumu un interpunkcijas mācīšanā, kā arī prezentēja labas prakses piemērus darbā ar radošiem skolēniem mācību darbā. Turpretī Aglonas vidusskolas skolotājas piedāvāja mums vairāk ieskatīties Aglonas vidusskolas skolotāju aktivitātēs, kas saistītas ar ārpusstundu darbu, bet latviešu valodas un literatūras skolotāja M.Pušņakova iepazīstināja ar VIMALU (Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes atbalstam), bet, pirms došanās mājup, ikvienam vēl tika piedāvāts aktīvi darboties – izveidot savu veiksmes gulbīti vai apgleznot akmeņus...
Saistošs bija arī Preiļu Galvenās bibliotēkas un Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra apmeklējums. Brauciena rezultātā ir gūtas jaunas ierosmes un idejas, vairota ticība saviem spēkiem. Ceru, ka kāda jauka ideja un pieredze noderēs ikvienam brauciena dalībniekam, jo T.Džefersons ir teicis: „Es ticu veiksmei. Jo vairāk strādāju, jo vairāk man veicas.”
Visu pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieku vārdā vēlos pateikt lielu paldies Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Aglonas vidusskolas skolotājiem un administrācijai par sirsnīgo uzņemšanu, kā arī Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājai I.Kondratjevai par atbalstu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības satura nodaļas
izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos
Ilona Bohāne
t.65432102