Tālmācība – tiem, kam nav laika sēdēt skolas solā!

02.08.2022.

Mūsdienās aizvien vairāk jauniešu domā par ātrāku nokļūšanu darba tirgū un vēlas mācīties praktiski. Tāpat jaunieši lieliski apzinās, kuras profesijas ir labāk vai sliktāk apmaksātas, un tieši šis fakts nereti ietekmē izvēli. Arī daudzi pieaugušie izvēlas mainīt profesiju, lai labāk iekļautos darba tirgū.  

Vieglāk turpināt studijas augstskolā un iekļauties darba tirgū

Pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas, pirms iestāties augstskolā, jaunieši nereti izvēlas pilnveidot savas zināšanas, apgūstot kādu no profesionālās izglītības programmām. Liela daļa apzinās, lai gan kvalifikācijas iegūšanai ir jāpieliek lielākas pūles, jo jāapgūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kas noderēs arī studējot tālāk. Turklāt, tā ir arī iespēja ātrāk iesaistīties darba tirgū un pelnīt sev iztiku.

Tādēļ Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde “Latvijas Tālmācības profesionālais centrs” (turpmāk LTPC) piedāvā dažādas akreditētas tālākizglītības programmas, kas ļaus jauniešiem izvēlēties sev piemērotāko un dos iespēju mācīties no jebkuras vietas pasaulē!

Izglītības iestāde piedāvā pamatskolu, vidusskolu absolventiem un pieaugušajiem iegūt profesiju 4-25 mēnešu laikā, saņemot kvalifikāciju, profesionālās pilnveides izglītību un iespēju iegūt zināšanas dažādos semināros un lekcijās.
Izglītības iestāde piedāvā iegūt profesijas neklātienē:
• Programmētājs
• Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
• Lietvedis
• Aprūpētājs
• Grafikas dizainera asistents
• Sociālais audzinātājs
• Auklis
• Florists

Šobrīd ļoti aktuāla ir sevis pilnveidošana un tādēļ tiek piedāvātas arī profesionālas pilnveides izglītības programmas 160 stundu apjomā:
• Multimediju tehnoloģiju pamati
• Digitālais mārketings
• Sociālā uzņēmējdarbība
• Digitālo dokumentu pārvaldība
• Tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana

Izglītības iestāde piedāvā dažādus kursus, seminārus, diskusijas, arī mācības bezdarbniekiem un “Mācības pieaugušajiem”.

Ļoti pieprasīti ir pedagogu kursi, jo šī brīža mainīgā situācija valstī un pasaulē liek sekot līdzi aktualitātēm un ieviest aizvien jaunas metodes pedagoģiskajā darbā.

Piedāvājam izbraukuma seminārus uzņēmumiem.

Mācības notiek īpaši veidotājā elektroniskajā mācību platformā – LTPC eVidē, kurā izglītojamajiem ir pieejami visi nepieciešamie mācību materiāli, video lekcijas, mācību grafiki, sekmes, pārbaudes darbi, aktuālā informācija, norādījumi, kā mācīties neklātienē, kā arī saziņas iespējas ar pedagogiem un LTPC administrāciju. Tiešsaistes konsultācijas – vebināri vai ZOOM lekcijas tiek organizētas pēc mācību plāna un ir pieejami lekciju ieraksti.

LTPC tīmekļa vietne – www.ltpc.lv

Saziņai - info@ltpc.lv vai +371 26694694
Adrese: Lomonosova iela 1 k-4, 314.telpa, Rīga, LV 1019